Visų Šventųjų ir Vėlinių paminėjimai LSMU
Paskelbta: 2014-11-06 12:57:27

Lapkričio 1-ąją, Vėlinių išvakarėse, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sielovados bendradarbiai Taizé pamaldomis Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje prisijungė prie Kaune tądien surengtos Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentų akcijos „Sielų upė“.

Nemažai žmonių, kurie tą vakarą prisiminė mirusiuosius žvelgdami į žvakelių upę nuo pat senamiesčio iki Igulos bažnyčios, susimąstydami apie tai, kad šiuolaikiniame pasaulyje daug žmonių miršta visiškai apleisti, užsuko ir į Įgulos bažnyčioje vykusias Taizé pamaldas. Giedoti giesmes jose padėjo Jono Pauliaus II piligrimų centro savanoriai. LSMU studentai skaitė Šventojo Rašto ištraukas, psalmes ir maldavimus. Po pamaldų kun. Artūras Kazlauskas pasidžiaugė rengiama akcija ir atkreipė dėmesį, jog žvakės liepsna primena apie Kristų – mūsų Šviesą, kuris skelbia ne mirtį, bet ir prisikėlimą.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Lapkričio 3 d. LSMU administracijos rūmuose ir Veterinarijos akademijoje buvo organizuojama akcija "Uždek žvakutę už išėjusį kolegą". Nemažai administracijos darbuotojų ir studentų uždegė žvakutes prisimindami mirusius kolegas ar savo artimuosius.

Lapkričio 5 d. LSMU Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje šv. Mišios aukotos už amžinybėn išėjusius medikus, ligonius. Liturgijai vadovavo ir homiliją pasakė klinikų vyriausiasis kapelionas mons. Artūras Jagelavičius, koncelebravo kapelionas kun. Nerijus Pipiras.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

 Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Raimonda Janušauskaitė,
LSMU akademinės sielovados koordinatorė

 

Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune