Baigėsi moksleivių piešinių konkursas „Mano svajonių šeima“. Laureatų apdovanojimo šventė (2014 11 06)
Paskelbta: 2014-11-06 18:18:30

Fotografija Ingos Rakauskienės

Lapkričio 6 d. Kaune, Jono Pauliaus II piligrimų centro salėje, įvyko arkivyskupijos moksleivių piešinių konkurso „Mano svajonių šeima“, skirto Šeimos metams, laureatų apdovanojimas.

Jono Pauliaus II piligrimų centrą ir jo lankytojus beveik mėnesį džiugino finalui atrinkti 1–12 klasių vaikų ir moksleivių darbeliai, kuriuos jie sukūrė pakviesti dalyvauti minėtame konkurse arkivyskupijos Katechetikos centro per savo tikybos arba dailės mokytojus. Spalvingi šeimos narius, laisvalaikį, gerą nuotaiką ir šypsenas vaizduojantys piešiniai atspindėjo vaikų ir moksleivių žvilgsnį į savo šeimos dabartį ar į tai, kokios šeimos jie norėtų ateityje, kaip supranta, kas svarbiausia šeimoje, namuose.

Fotografija Ingos Rakauskienės

Fotografija Ingos Rakauskienės

O svarbiausia, kaip sakė arkivyskupijos Katechetikos centro metodininkė Inga Rakauskienė, kuravusi konkurso organizavimą  ir į laureatų apdovanojimo renginį pakvietusi piešinių autorius moksleivius, mokytojus, tėvus, tai šilti santykiai šeimoje ir netgi garsiai kasdien pasakomi vieni kitiems meilės žodžiai.

Fotografija Ingos Rakauskienės

Apie tai renginyje pakviesta trumpai pasidalijo Ramunė Obelenienė, šeimos mama, „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės narė (atsakinga už vaikų ir jaunimo misijas). Ji džiaugėsi pastebėdama, jog savo darbeliuose vaikai išsakė intuityviai jaučiamą supratimą, kas šeimoje yra svarbiausia. O tai, pasak, Ramunės, yra bendravimas, bendra veikla. Šeimoje geri santykiai kyla iš noro, kad kitam būtų gera, kad reikia dėl kito pasistengti (juk norėti kitam laimės – tai jį laiminti). Šeimoje, ypač auklėjant vaikus, praverčia nusistatytos taisyklės, kurių kiekvienas jos narys stengiasi laikytis. Svarbu turėti savas tradicijas šeimoje, gerus tėvų ir vaikų santykius padeda kurti ir bendri žaidimai, ir ypač visus suvienija bendra malda – įpratę melstis netgi patys vaikai tam paskatina ir primena.

Įdėmiai klausę šio pasidalijimo, sykiu pagiedoję su Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos jaunimu, renginio dalyviai moksleiviai ir mokytojai sulaukė ir apdovanojimų padėkos raštais, kuriuos įteikė Katechetikos centro metodininkė Inga Rakauskienė.

Fotografija Ingos Rakauskienės

Apdovanojimai skirti 25 moksleiviams bei jų mokytojams iš 20 Kauno mokyklų ir gimnazijų bei 3 Ukmergės >> mokyklų (žr. apdovanotųjų sąrašą >>).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune