Kaune pagerbtas Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimas (2014 11 07)
Paskelbta: 2014-11-12 08:26:17

Šiemet minime Dievo Tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio 130-ąsias gimimo metines, o lapkričio 8 dieną sukako 61-eri metai nuo tos dienos, kai toli už Lietuvos ribų, Vladimiro kalėjime, šis žmogus iškeliavo pas Viešpatį. Ta proga lapkričio 7 dieną Kauno technologijos universiteto II rūmuose (Donelaičio g. 20) atidengta ir pašventinta atminimo lenta. Šiuose rūmuose arkivyskupo atminimas įamžintas neatsitiktinai – nuo 1922 iki 1940 metų Mečislovas Reinys Lietuvos universiteto (vėliau – Vytauto Didžiojo universiteto) studentams dėstė psichologijos disciplinas, ėjo Teorinės psichologijos katedros vedėjo pareigas.

Minėjime dalyvavo universiteto prorektorius prof. Pranas Žiliukas, Vilniaus edukologijos universiteto Socialinio darbo ir sociologijos katedros docentė dr. Angelė Kaušylienė, prof. Irena Leliūgienė, Vilniaus Visų Šventųjų parapijos klebonas ir Lietuvos edukologijos universiteto kapelionas kun. Vytautas Rapalis, Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje besidarbuojantis arkivyskupo kraštietis kun. Juozas Čepėnas, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras, Kauno technologijos universiteto kapelionas kun. Petras Pichas, liudijimu apie arkivyskupą pasidalijęs kun. J. Čepėno brolis Povilas (jam teko laimė bendrauti su arkivyskupu). Angelė Kaušylienė perdavė renginyje negalėjusio dalyvauti Lietuvos edukologijos universtiteto rektoriaus prof. Algirdo Gaižučio sveikinimus.

Renginyje kalbėjęs Kauno technologijos universiteto prorektorius prof. Pranas Žiliukas pasidžiaugė, jog rūmus, kuriuose atidengiama lenta, galima vadinti šventove – jų sienos įsigėrusios prof. Prano Dovydaičio, Antano Smetonos, arkivysk. Mečislovo Reinio ir kitų iškilių mokslo, visuomenės ir Bažnyčios veikėjų idėjomis. Mintimis apie arkivyskupą dalijosi kunigai J. Čepėnas, V. Rapalis, N. Pipiras. Atminimo lentą, kurią iškilmingai atidengė prof. P. Žiliukas ir I. Leliūgienė, pašventino kun. P. Pichas.

Kun. Nerijus Pipiras

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune