Arkivyskupijos kurijos institucijų darbuotojų piligrimystė Aušros Vartų atlaiduose Vilniuje (2014 11 11)
Paskelbta: 2014-11-12 13:36:40

Lapkričio 11 dieną dvidešimt arkivyskupijos kurijos bei jos institucijų – Šeimos, Jaunimo, Katechetikos centrų bei Jono Pauliaus II piligrimų centro – darbuotojų, lydimi arkivyskupijos augziliaro vyskupo Kęstučio Kėvalo, drauge vyko į piligrimę kelionę apsilankydami Vilniuje šiuo metu vykstančiuose didžiuosiuose Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaiduose. Į juos drauge keliauti buvo susitarta eiliniame arkivyskupijos sielovados komandos (KASK) posėdyje spalio pabaigoje.

Vidudienį, palikę įprastinius darbinius rūpesčius ir gana apniukusią dieną Kaune, institucijų darbuotojai su gera nuotaika ir, kaip dera tikriems piligrimams, su vyskupo Kęstučio vadovaujama Rožinio malda autobuse pradėjo kelionę į Vilnių.

Gailestingumo sostinė, kaip neretai pavadinamas Vilnius, pasitiko saulėtu oru ir dėl to dar džiaugsmingesniais čia švenčiamais Dievo Motinos globos atlaidais, kurių alsavimas buvo juntamas ypač senamiestyje, čia gausiai lankantis miestiečiams bei atvykusiems iš kitų kraštų. Pro atdarą Aušros Vartų koplyčios langą piligrimus pasitiko maldos baltarusių kalba, kurios bylojo, kaip plačiai žinomi Aušros Vartų atlaidai, kokia atvira visiems yra Gailestingumo Motina, visų kraštų, tautų žmones plačiai apglėbianti savo užtarimu, motiniškai atjaučianti jų rūpesčius .

Kauno piligrimai atlaidų Eucharistiją šventė Šv. Teresės bažnyčioje. Eucharistijai vadovavo ir visus pamaldų dalyvius sveikino vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo ir homiliją pasakė kun. Marius Žitkauskas. Šios šv. Mišios atlaidų programoje  buvo ypač skirtos vaikams. Mažieji jose ir giedojo. Nepaprastai gražiai sugiedotomis (net lotyniškai) giesmėmis bei savo nuoširdumu vaikai suteikė maldai nepaprastą skambesį ir gyvumą. Jų paskatintas turbūt ne vienas piligrimas dar labiau dėkojo Dievui, kad šitaip sykiu, džiaugsmingai ir nuoširdžiai, su vaikišku nuolankumu visų kartų žmonės gali Jį garbinti, Jam dėkoti – o tądien ypač ir už malonę dalyvauti šiuose atlaiduose.

Vėliau kauniečiai piligrimai pasveikino Gailestingumo Motiną Aušros Vartų koplyčioje, jai pavesdami save pačius, savo šeimas, bendradarbius, arkivyskupijos ganytojus ir visą jos bendruomenę, Dievo Gailestingumo šventovėje pagarbino Švč. Sakramentą, kai kurie suspėjo aplankyti ir kitas senamiesčio bažnyčias. O savo kelionę autobuse užbaigė Dievo gailestingumo vainikėliu, dėkodami ir savo ganytojams už šią dovanotą piligrimystę.

Didieji atlaidai Vilniuje tęsis iki sekmadienio. Sekmadienį, lapkričio 16-ąją, pagrindines iškilmes 11 val. transliuos Lietuvos televizija.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune