Kauno kunigų seminarijos evangelizaciniai savaitgaliai Pakruojyje ir Radviliškyje
Paskelbta: 2011-03-28 09:58:40

Kelerius metus iš eilės Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvauja evangelizaciniuose savaitgaliuose. Jau aplankyti Jurbarko, Jonavos, Vilkaviškio ir Kėdainių miestai.

Šiemet Geroji Naujiena buvo skelbiama Šiaulių vyskupijoje – Pakruojo (kovo 18–20 d., dalyvavo pirmas ir penktas kursai) ir Radviliškio (kovo 25–27 d., dalyvavo antras, trečias ir ketvirtas kursai) gyventojams. Šių savaitgalių metu bendrauta su gyventojais miestų erdvėse  – aikštėse, turguose, prie didžiųjų prekybos centrų, vykta į mokyklas, ligonines. Visur buvo dalijamasi tikėjimo patirtimi, sakomi liudijimai. Drauge su mumis meldėsi, sakė mokymus br. kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap. ir misionieriai iš Krikščioniško gyvenimo bei evangelizacijos mokyklos.

Džiugu, kad Pakruojo ir Radviliškio miestų gyventojai seminaristams atvėrė ne tik savo namų duris, bet ir širdis. Visur jautėme pagarbą ir šilumą. Penktadienio vakarą Pakruojo kultūros namuose ir Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje vyko evangelizacinė programa, kurios metu dalytasi tikėjimu, klausytasi krikščioniškos muzikos (Pakruojyje koncertavo grupė „Juoda balta“, o Radviliškyje – krikščioniško roko grupė iš Babtų). Šeštadienio vakarą puošė malda už miestą ir jo gyventojus prie išstatyto Švč. Sakramento. Kiekvienas į bažnyčią atėjęs žmogus galėjo pasimelsti jam svarbia intencija, uždegti maldos žvakelę. Ši malda už miestą buvo viso evangelizacinio savaitgalio kulminacija. Ir Pakruojyje, ir Radviliškyje evangelizaciniai savaitgaliai baigėsi iškilmingu Eucharistijos šventimu, kuriam vadovavo Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Tadas Rudys.

Už nepakartojamą patirtį skelbiant Evangeliją, pasidalytą laiką, nuoširdumą esame dėkingi Kauno arkivyskupijos ir Šiaulių vyskupijos Jaunimo centrų komandoms, priėmusioms parapijoms ir šeimoms.
 

Balandžio 1 d. 18 val. Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvaus šv. Mišiose Raseinių bažnyčioje, paskui parapijos salėje susitiks su tikinčiaisiais pasidalijimų vakare.

Nerijus Pipiras
 
Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune