Sutaikinimo pamaldos „Šviesa naktyje“ Kauno akademiniam jaunimui (2011 03 23)
Paskelbta: 2011-03-28 10:28:08

Kovo 23 d. Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje surengtos Sutaikinimo pamaldos Kauno akademiniam jaunimui. Jas organizavo Kauno akademinės sielovados grupė, dalyvavo daugiau nei šimtas jaunų žmonių. Pirmoje dienos pusėje savanoriai, daugiausia iš VDU Katalikų teologijos fakulteto, dalijo informacines skrajutes Kauno universitetuose. Vakare bažnyčioje prieš pamaldas vyko savanorių palaiminimas ir siuntimas į misijas: šlovinti, evangelizuoti mieste, pasitikti ateinančius ir melstis už evangelizuojamus. VDU kapelionas kun. Linas Šipavičius, perskaitęs Evangelijos ištrauką apie apaštalų išsiuntimą, kalbėjo: „Šv. Mišių pabaigoje kunigas, suteikdamas palaiminimą, siunčia tikinčiuosius į pasaulį, kad jie skelbtų Dievo Karalystę, Dievo Žodį savo gyvenimu. Grįždami į bažnyčią tikintieji yra sustiprinami ir gauna savo liudijimo patvirtinimą.“ Kapelionas akcentavo, kad ir apaštalai, ir šių dienų tikintieji siunčiami Dievo vardu ir daugelį nuostabių dalykų daro ne jie patys, bet Jėzus Kristus jų asmenyje – jų rankomis, jų lūpomis, jų protu.

Susitaikinimo pamaldose „Šviesa naktyje“ vyko Švč. Sakramento adoracija, skambėjo giesmės, buvo skaitomos Šventojo Rašto ištraukos, buvo ir tylos laikas. Kauno universitetų kapelionai ir kiti kunigai buvo pasirengę padėti susitaikyti su Dievu. Kiekvieną atėjusįjį pasitikdavę savanoriai trumpai paaiškindavo, kas vyksta, ir įteikdavo žvakę – šviesos bei maldos simbolį. Atėjusieji į pamaldas, ypač retai apsilankantys bažnyčioje, džiaugėsi tokiu palydėjimu.

Pamaldų pabaigoje į bažnyčią sugrįžo savanoriai, kurie evangelizavo mieste – dauguma jų darė tai pirmą kartą. Pamaldų forma buvo pasirinkta VDU KTF studentams dalijantis įspūdžiais iš viešnagės Maltoje ir noro pritaikyti gautas žinias bei patirtį.
 

Svetlana Adler-Mikulėnienė
 
Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune