Seminaras „Katalikų tikybos ir gamtos mokslų integracijos galimybės“ Kaune (2011 03 25)
Paskelbta: 2011-03-28 14:40:58

Kovo 25 d. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre vyko kvalifikacinis seminaras „Katalikų tikybos ir gamtos mokslų integracijos galimybės“ kurį vedė fizikos mokytoja metodininkė Zita Vobolienė bei tikybos mokytoja metodininkė Aušrelė Krunglevičiūtė. Seminare dalyvavo 16 tikybos mokytojų iš įvairių Kauno arkivyskupijos dekanatų.

Daugelis žmonių Šventojo Rašto žinias priešpastato gamtos mokslams. Dažniausiai tai daroma ne iš piktos valios, bet iš nežinojimo, sekuliarizmo įtakos. Seminaras praplėtė žinias šioje srityje, padėjo atrasti sąsajas, suprasti, kad žmogus, nuoširdžiai ieškantis mokslo tiesos, gali atrasti Dievą per Jo veikimą pasaulyje, per dėsnių pažinimą.

Z. Vobolienė seminarą uždaigė astronomo Gunaro Kakaro mintimi jog „mokytojo užduotis yra nuvesti vaiką ant žemės krašto ir jį ten palikti“, t. y. suteikti jaunam žmogui galimybę žavėtis pasaulio nuostabumu... ir susitikti Kūrėją.

 

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune