Arkivyskupijos institucijų bei organizacijų darbuotojų prieškalėdinis susitikimas (2014 12 18)
Paskelbta: 2014-12-19 10:34:30

Kaip ir kasmet, artėjant šv. Kalėdoms, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ savo bendradarbius – kurijos bei jos institucijų, kitų bažnytinių organizacijų darbuotojus – pakvietė į prieškalėdinį šventinį susitikimą. Gruodžio 18 d. jis prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, vėliau ganytojas pakvietė į šventinę agapę arkivyskupijos kurijoje, kur pasidalyta kalėdiniais palinkėjimais ir kalėdaičiais.

„Kiekvienam iš Jūsų noriu pasakyti ačiū – kiekvieno iš Jūsų tarnystė yra svarbi ir didelė. Juk kiekvieną, kad ir mažiausią patarnavimą galima atlikti su meile. Viešpaties akyse kiekvienas labai svarbus. Ačiū, kad esate“, – sakė arkivyskupas  šv. Mišių homilijoje, dėkodamas savo žmonėms, pašauktiems į gražią Bažnyčios bendruomenę.

Ganytojas atkreipė dėmesį į tuos nuostabius Dievo atėjimo į šį pasaulį slėpinius, apie kuriuos šiomis dienomis kalba Dievo žodis, ragino giliai įsimąstyti į Marijos laukimą – kiek džiaugsmo, dėkojimo buvo jos širdyje! –  į jos mokėjimą pasitikėti Dievu ir tylomis, nuolankiai visa pakelti. Arkivyskupas ragino, ypač kai patiriama sunkumų, prašyti Marijos išmelsti pasitikėjimo Dievu – kad Dievas įsiterpia, veikia ir visa keičia, o Jėzaus Kristaus Gimimo švenčių sulaukti su džiugiomis, dėkingumo kupinomis širdimis.

Šv. Mišias koncelebravo vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, studijų dekanas prof. prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kiti kunigai, dirbantys bažnytinėse institucijose. Giedojo plojimais Eucharistijos pabaigoje visų už gražų giedojimą pasveikintas visai neseniai suburtas jaunimo choras (vad. Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė), kanklėmis grojo muzikos mokyklos moksleivių ansamblis.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune