Arkivyskupijos institucijų bei organizacijų darbuotojų prieškalėdinis susitikimas (2014 12 18)
Paskelbta: 2014-12-19 10:34:30

Kaip ir kasmet, artėjant šv. Kalėdoms, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ savo bendradarbius – kurijos bei jos institucijų, kitų bažnytinių organizacijų darbuotojus – pakvietė į prieškalėdinį šventinį susitikimą. Gruodžio 18 d. jis prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, vėliau ganytojas pakvietė į šventinę agapę arkivyskupijos kurijoje, kur pasidalyta kalėdiniais palinkėjimais ir kalėdaičiais.

„Kiekvienam iš Jūsų noriu pasakyti ačiū – kiekvieno iš Jūsų tarnystė yra svarbi ir didelė. Juk kiekvieną, kad ir mažiausią patarnavimą galima atlikti su meile. Viešpaties akyse kiekvienas labai svarbus. Ačiū, kad esate“, – sakė arkivyskupas  šv. Mišių homilijoje, dėkodamas savo žmonėms, pašauktiems į gražią Bažnyčios bendruomenę.

Ganytojas atkreipė dėmesį į tuos nuostabius Dievo atėjimo į šį pasaulį slėpinius, apie kuriuos šiomis dienomis kalba Dievo žodis, ragino giliai įsimąstyti į Marijos laukimą – kiek džiaugsmo, dėkojimo buvo jos širdyje! –  į jos mokėjimą pasitikėti Dievu ir tylomis, nuolankiai visa pakelti. Arkivyskupas ragino, ypač kai patiriama sunkumų, prašyti Marijos išmelsti pasitikėjimo Dievu – kad Dievas įsiterpia, veikia ir visa keičia, o Jėzaus Kristaus Gimimo švenčių sulaukti su džiugiomis, dėkingumo kupinomis širdimis.

Šv. Mišias koncelebravo vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, studijų dekanas prof. prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kiti kunigai, dirbantys bažnytinėse institucijose. Giedojo plojimais Eucharistijos pabaigoje visų už gražų giedojimą pasveikintas visai neseniai suburtas jaunimo choras (vad. Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė), kanklėmis grojo muzikos mokyklos moksleivių ansamblis.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune