Padėka Dievui už Šeimos metus ir šeimų vakaronė Kaune (2014 12 28)
Paskelbta: 2014-12-30 13:03:24

Fotografijos Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

Fotografija Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

Gruodžio 28 d., Šventosios Šeimos sekmadienį, arkivyskupijos Šeimos centras pakvietė šeimas padėkoti Dievui už 2014-aisiais – Šeimos metais – patirtas malones kartu švenčiant Eucharistiją arkikatedroje, o paskui – susirenkant į linksmą šeimų vakaronę. Užbaigiant Šeimos metus Kauno arkivyskupas apdovanojo kelias krikščioniškos šeimos grožį ypatingai liudijančias šeimas, aktyvius šeimų bei sužadėtinių sielovados pagalbininkus.

Padėkos šv. Mišioms Kauno arkikatedroje bazilikoje 12 val. vadovavo ir homiliją pasakė, Bažnyčios palaiminimą šeimoms bei visiems gausiems iškilmių dalyviams suteikė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Savo homilijoje ganytojas apžvelgė svarbesnius Šeimos metų renginius, paragino sekti Šventosios Šeimos pavyzdžiu, taip pat priminė pareigą būti pilietiškai aktyviems ir priminti politikams, kad mums rūpi šeimos ir gyvybės klausimai.

„Savo rūpesčius dėl Lietuvos šeimų sudėkime prie Betliejaus Kūdikio kojų. Su Dievo pagalba saugokime savo šeimas, o pasitaikančius sunkumus patikėkime Viešpaties gailestingajai meilei“, – šiais žodžiais ir paraginimu šeimoms ganytojas užbaigė savo homiliją (visą skaityti čia >>).

Šv. Mišių pabaigoje Šiluvos Dievo Motinos medaliu arkivyskupas Sigitas Tamkevičius apdovanojo Jonės ir Dariaus Chmieliauskų, Jurgitos ir Vytauto Salinių, Vilijos ir Artūro Šlopšnių bei Romos ir Vyčio Žemaičių šeimas – už krikščioniškos šeimos liudijimą ir pagalbą rengiant sužadėtinius, už gyvybės kultūros sklaidą ir bendruomeniškumo ugdymą parapijose. Už ilgametį darbą Suaugusiųjų katechezės mokykloje rengiant sužadėtinius Santuokai taip pat apdovanoti Antanas Šalaševičius ir Alvydas Rakauskas, o už ilgametį savanorišką darbą Jurbarko dekanato Šeimos centre – Irena Danupienė.

Fotografija Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

Po šv. Mišių šeimos iš įvairių Kauno miesto ir arkivyskupijos parapijų susirinko Jono Pauliaus II piligrimų centre. Čia jas pasitiko skambi daina ir Šeimos centro darbuotojai. Susirinkusius pasveikino Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė. Arkivyskupas S. Tamkevičius padėkojo šeimoms už krikščioniško gyvenimo liudijimą, tarnystę bei pagalbą rengiant sužadėtinius Santuokai. Kauno arkivyskupijos augziliaras. Kęstutis Kėvalas palinkėjo neprarasti vilties ir nepamiršti, kad šeima yra „kietasis diskas“.

Vietoj kalėdinių dovanėlių susirinkusiems buvo padovanota muzikinė dovana – Šeimos centro savanorės Linos atlikti keli solo kūriniai. Prieš susiburdami prie vaišių stalo šventės dalyviai buvo pastiprinti dvasiniu maistu – popiežiaus Pranciškaus mintimis, o po arkivyskupo palaiminimo pasigardžiavo ir karštais kibinais. Skambant liaudiškai muzikai šeimos bendravo tarpusavyje, mokėsi įvairių šokių ir tiesiog džiaugėsi, dalijosi Šeimos metais patirtomis malonėmis.

Tikimės, kad ir ateinančiais metais šeimoms nepritrūks džiaugsmo, santarvės ir aktyvumo, o Šeimos centro savanorių gretos pasipildys naujomis šeimomis.

Šventės rėmėjai – Kauno I dekanatas, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kauno I dekanato informacija

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune