Tęsiami mokymai sielovados bendradarbiams, kaip surengti Atsinaujinimo dienas-rekolekcijas parapijose bei rektoratuose (2015 01 08)
Paskelbta: 2015-01-10 11:48:33

Sausio 8 d. arkivyskupijos kurijoje, antrajame arkivyskupijos dekanatų centrų, parapijų bei rektoratų bendradarbių susitikime, buvo tęsiami mokymai (pirmieji vyko 2014 m. lapkričio 22 d.), kaip geriau pasirengti Atsinaujinimo dienoms, kurios, be įprastų tradicinių rekolekcijų, šiemet per gavėnią bus rengiamos parapijose bei rektoratuose trokštant pagyventi parapijų gyvenimą, patraukti į ją naujų žmonių atsiliepiant į šiandienos Bažnyčios rūpestį dėl evangelizacinės misijos atnaujinimo.

Dviejų dalių– teoriniuose ir praktiniuose – mokymuose bei bendroje vakarienėje dalyvavo 40 sielovados bendradarbių iš visų dekanatų bei Kauno m. parapijų, taip pat iš Šv. Pranciškaus Ksvaro (Jėzuitų) ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) rektoratų.

Juos sveikino ir mokymą apie aktyvesnį pasauliečių įsitraukimą į parapijos gyvenimą vedė arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Beje, ganytojas šįkart pasidalijo ir asmeniška patirtimi iš parapijos gyvenimo, kurią pažino studijuodamas JAV, be kita, pabrėždamas ir labai gyvą kunigo dalyvavimą parapijos renginiuose, buvimą su žmonėmis.

Kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė darsyk atkreipė dėmesį į renginių organizavimo motyvaciją – tikroji motyvacija sielovados bendradarbiui kylanti iš santykio su Dievu, noro tuo dalytis su kitais. Vaida supažindino su vokiečio Christiano A. Schwarzo studija „Natural Church Development“ („Natūralus Bažnyčios augimas“), parengta atlikus tyrimą ir siekiant ieškoti didesnių kiekybinio ir kokybinio Bažnyčios augimo galimybių. Tyrimas, apėmęs 5 žemynus, 18 šalių, tūkstančius didesnių ir mažesnių krikščioniškų bažnyčių, kelis milijonus respondentų, pasiūlė, kuriomis kryptimis Bažnyčia galėtų ir turėtų augti, išskleisdama savo misiją. Pristatyme, parengtame pagal minėtą studiją, V. Spangelevičiūtė-Kniežienė išskyrė ir apibūdino šias augimo galimybes: 1) įgaliojantį vadovavimą (tai yra dvasinę, bendravimo ir vadovavimo kompetenciją); 2) dovanomis paremtą pasauliečių tarnystę; 3) uždegantį dvasingumą; 4) veiksmingas struktūras aptariant destruktyvios ir sveikos bendruomenės požymius (sveikoje bendruomenėje, pvz., jos nariai visapusiškai patys auga, pastebimi aiškūs darbo vaisiai, yra suformuotos aiškios kryptys, atsakomybių pasidalijimas ir kt); 5) įkvepiančias pamaldas; 6) daug susikūrusių mažų grupelių (kad bendruomenė būtų kaip namai, kaip rojus (tai yra šlovinanti) ir kaip komanda (tarsi kariuomenėje); 7) į poreikius orientuotą evangelizaciją (siekiant būti atvirų durų Bažnyčia; evangelizacijos centre – Kristus, ir niekas, jo sutikęs, negali tos patirties laikyti tik sau); 8) mylinčius tarpusavio santykius.

Praktinėje mokymų dalyje jų dalyviai pristatė atliktus „namų darbus“ – tai yra pasidalijo, kaip jiems po pirmojo mokymų susitikimo sekėsi žengti pirmuosius Atsinaujinimo dienų/rekolekcijų rengimo žingsnius (sukurti programas, numatyti temą, vietą, kalbėtojus ir kita). Buvo iškelti ir aptarti kylantys iššūkiai bei sunkumai, pasidalyta, kaip juos būtų galima įveikti (minėtas iššūkis, kaip pakviesti esančius toliau nuo Bažnyčios, kaip rasti tinkamą vietą ir kt.)

Trečiasis parapijų bei rektoratų sielovados bendradarbių susitikimas vyks kovo 6–7 d. ir bus rengiamas kaip gavėnios rekolekcijos, dalyvaus svečiai iš Slovakijos, bendruomenės „Gyvybės upė“ („Reka života“) nariai.

Atsinaujinimo-dienos rekolekcijos parapijose ir rektoratuose bus rengiamos per gavėnią (jų tvarkaraščius paskelbsime vėliau).

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune