Maldos vienybė su kariais, besirengiančiais taikos palaikymo misijai Afganistane (2011 04 07)
Paskelbta: 2011-04-11 12:07:35

Balandžio 7 d. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Religinio švietimo studijų programos magistrantai kartu su Kauno kunigų seminarijos klierikais, vadovaujami dėstytojos doc. dr. Linos Šulcienės, susitiko su Panevėžio motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ PAG-13 būrio kariais, besirengiančiais taikos palaikymo misijai Afganistane.

Šio susitikimo tikslas buvo palaikyti maldos vienybę visą karių misijos laikotarpį. KTF studentai kartu su seminaristais įsipareigojo nuo karių išvykimo dienos iki sugrįžimo melstis už juos. Į šią maldą buvo raginti įsitraukti ir patys kariai. Susitikimo metu jiems buvo išdalyti lapeliai, ant kurių buvo galima užrašyti savo maldos intencijas, lūkesčius, troškimus, abejones.

Susitikimą pradėjęs būrio kapelionas kun. Jonas Tamošiūnas padėkojo atvykusiems, pasidalijo mintimis apie vienybės, darnos svarbą gyvenime, ragino būti atviriems nors ir nedideliems stebuklams, pasikliauti Dievu, bendrauti su juo maldoje. Maldos galią paliudijo atsargos karininkė, Religinio švietimo studijų programos magistrantė Jūratė, kariškis Audrius Jesinskas. Savo mintimis pasidalijo seminaristai Nerijus, Paulius ir Andrius, giedojimui vadovavo Karolina ir Samanta. Susitikimas baigtas malda „Tėve mūsų“.

Esame nuoširdžiai dėkingi studentams už iniciatyvą, kariams – už priėmimą ir atviras širdis. Tikimės, kad šis projektas padės kurti širdžių ir minčių vienybę, nešti viltį, kuri taip reikalinga skleidžiant taiką pasaulyje.
 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune