Maldos vienybė su kariais, besirengiančiais taikos palaikymo misijai Afganistane (2011 04 07)
Paskelbta: 2011-04-11 12:07:35

Balandžio 7 d. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Religinio švietimo studijų programos magistrantai kartu su Kauno kunigų seminarijos klierikais, vadovaujami dėstytojos doc. dr. Linos Šulcienės, susitiko su Panevėžio motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ PAG-13 būrio kariais, besirengiančiais taikos palaikymo misijai Afganistane.

Šio susitikimo tikslas buvo palaikyti maldos vienybę visą karių misijos laikotarpį. KTF studentai kartu su seminaristais įsipareigojo nuo karių išvykimo dienos iki sugrįžimo melstis už juos. Į šią maldą buvo raginti įsitraukti ir patys kariai. Susitikimo metu jiems buvo išdalyti lapeliai, ant kurių buvo galima užrašyti savo maldos intencijas, lūkesčius, troškimus, abejones.

Susitikimą pradėjęs būrio kapelionas kun. Jonas Tamošiūnas padėkojo atvykusiems, pasidalijo mintimis apie vienybės, darnos svarbą gyvenime, ragino būti atviriems nors ir nedideliems stebuklams, pasikliauti Dievu, bendrauti su juo maldoje. Maldos galią paliudijo atsargos karininkė, Religinio švietimo studijų programos magistrantė Jūratė, kariškis Audrius Jesinskas. Savo mintimis pasidalijo seminaristai Nerijus, Paulius ir Andrius, giedojimui vadovavo Karolina ir Samanta. Susitikimas baigtas malda „Tėve mūsų“.

Esame nuoširdžiai dėkingi studentams už iniciatyvą, kariams – už priėmimą ir atviras širdis. Tikimės, kad šis projektas padės kurti širdžių ir minčių vienybę, nešti viltį, kuri taip reikalinga skleidžiant taiką pasaulyje.
 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune