Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, iškilmės piligriminėje arkivyskupijos šventovėje Kėdainiuose (2015 03 19)
Paskelbta: 2015-03-19 16:37:42

Kovo 19-ąją arkivyskupijos piligriminėje šventovėje – Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje – buvo švenčiami tituliniai Šv. Juozapo, Marijos Sužadėtinio, tituliniai atlaidai. Iškilmingai liturgijai prie didžiojo altoriaus, kurį puošia Šv. Juozapo, Šventosios Šeimos globėjo, atvaizdas, vadovavo kėdainiečius sveikinęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Mišias koncelebravo Kėdainių dekanato kunigai.

Sakydamas homiliją gausiai bažnyčioje susirinkusiai bendruomenei, ganytojas visų dėmesį kreipė į šv. Juozapą, teisųjį Šventojo Rašto vyrą, ištikimai ir kantriai besirūpinusį Šventąja Šeima, kai jai teko daug išbandymų. Juozapo klusnumas gražiai derėjo su Marijos klusnumu Dievo valiai.  Šv. Juozapas šiandien, be kita, yra darbštaus šeimos globėjo, tikro vyro pavyzdys – tokio vyro, šalia kurio gali saugiai jaustis moteris ir vaikai.

Arkivyskupas kvietė melsti Juozapo užtarimo, kad kiekvieno gyvenime būtų branginamos tokios šio šventojo savybės, kaip darbštumas, pareiga, ištikimybė ir klusnumas Dievui.

Per iškilmes Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje, be kita, šventojo užtarimo prašyta visoms Lietuvos šeimoms, kad Viešpats duotų joms stiprybės, santaikos ir ištikimybės malonės.

Iškilmes iš šios bažnyčios transliavo „Marijos radijas“.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune