Kunigų ugdymo konferencijoje – apie evangelizaciją ir statistiką (2015 03 25)
Paskelbta: 2015-03-26 14:52:39

Kovo 25 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Pirmoji jos dalis buvo skirta evangelizacijos temai; antroje dalyje arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius supažindino su arkivyskupijos sielovadine ir finansine padėtimi apžvelgdamas 2014 metus, o pabaigoje pristatytos kitos sielovados aktualijos bei naujos iniciatyvos.

Apie evangelizaciją dalijosi Bohušas Živčákas – svečias iš Slovakijos, evangelizacinės bendruomenės „Rieka Zivota“. Ne pirmą kartą Lietuvoje apsilankantis misionierius yra pasaulietis, keturių vaikų šeimos tėvas, 25-erius metus tarnauja Bažnyčios misijose.

Svečias pasidalijo su kunigais, kaip jis ieškojo būdo leisti Dievui pasinaudoti juo Bažnyčios misijose. Slovakijoje buvo sakoma: darbo daug, bet pinigų nėra. Pats Bohušas Živčákas su žmona apsisprendė tam, pradėdamas tarnauti vienuolyne (dvejus metus dirbdamas tik už gaunamus pusryčius). Taip pamažu kartu su vienuoliais atėjo į parapijas, būdami atsakingi už misijas ligoninėje, kalėjime, gatvėje. Vis daugėjo žmonių, kurie ateidavo ir išreikšdavo norą dirbti kartu. Taip susikūrė bendruomenė, apsisprendusi misijoms aukoti savo laiką.

Kunigai, pasak misionieriaus, galėtų sakyti: evangelizacija nėra jų pašaukimas. Tačiau šį pašaukimą kiekvienas gauna per Krikštą. „Tai naujas – žmogaus Kristuje – pašaukimas“, – dalijosi svečias, primindamas, jog šiandien popiežius Pranciškus ypač kalba apie visų atsakomybę už misijas, paminėdamas, jog pats iš pradžių bijojo, drebėdamas iš baimės ėjo prie žmonių.

Koks yra evangelizacijos tikslas? Tai, pasak svečio, patiems apsisprendus už Jėzų savo širdyje, trokšti padėti kitiems susitikti su Juo. Toks širdies apsisprendimas yra gyvenimo apsisprendimas, būtinas ir kunigystėje, ir vedusio vyro gyvenime. Kodėl to reikia, jei žmonės yra priėmę Krikštą, Sutvirtinimą? Pasak Bohušo, buvome pakrikštyti vaikystėje, o Dievas visą gyvenimą laukia žmogaus „taip“, pasakyto Jėzui.

„Misijoje visada norime dalytis apie Jėzų, nešti Jo žinią“, – sakė misionierius, atkreipdamas dėmesį, jog bendruomenės nariai yra paprasti žmonės – nei ypatingi giedotojai ar kalbėtojai, bet Dievui reikia žmonių, kurie yra kaip druska, kaip raugas visuomenėje.

„Mes neiname užkariauti pasaulio, bet ateiname pasitarnauti“ – sakė svečias, tvirtai tikėdamas, jog Jėzaus žinia gali pataisyti, kas jame sulaužyta, nešti viltį, kas yra neviltyje, atlaisvinti, kas surakinta.

Bohušas Živčákas pasidalijo ir asmeniška išgelbėjimo istorija, kaip Jėzus, nuolankiai prašomas, išlaisvino ir tapo asmenine patirtimi jo gyvenime, vėliau paskatino ir davė drąsos eiti liudyti Jį kitiems.

Be šio pasidalijimo, kunigai buvo pakviesti kartu pašlovinti Viešpatį giesme, pasidalyta nuotraukomis iš maldos susirinkimų, filmuota medžiaga iš misijų (ir įstabiu Dievo veikimu, kai misionieriai prakalbina žmones širdies kalba, visai nežinant vietos kultūros ar nemokant kalbos).

Antrojoje konferencijoje arkivyskupas apžvelgė statistinius duomenis (žr. sielovados ir finansų apžvalgą >>) apie 2014 metų arkivyskupijos (iš maždaug 520 tūkst. gyventojų yra apie  402 tūkst. katalikų) gyvenimą, ypač atkreipė dėmesį į kunigų skaičių. Iš 114 jų, tarnaujančių arkivyskupijoje, ne visi yra darbingi dėl sveikatos. Ganytojas šia proga labai padėkojo garbaus amžiaus kunigams, talkinantiems parapijose, ir pasidalijo didžiausiu rūpesčiu dėl kunigų, kurie turi priklausomybių arba vengia kunigiškos bendrystės, nedalyvauja ugdymo susirinkimuose net ir asmeniškai pakviečiami. Arkivyskupas prašė ir pačių kunigų daugiau rūpintis savo broliais, padėti jiems, būti broliškiems ir draugiškiems vieni kitiems. Visapusiškas pavojus, pasak ganytojo, kyla kunigui, kuris lieka vienas, užsisklendžia.

Pristatant sielovados situaciją, be kita, minėta, jog per 2014 metus buvo aplankyta daugiau šeimų, ligonių. Arkivyskupas padėkojo ypač ligoninių kapelionams, paragino ir parapijose bent kartą per mėnesį lankyti nepakylančius iš patalo žmones, pakviesti juos melstis už parapiją. Pasidžiaugta besirengiančiais Pirmajai Komunijai (3 tūkst. vaikų), Sutvirtinimui, padaugėjusiomis Santuokomis bažnyčioje. Kalbėdamas apie parapijų ekonominę padėtį, arkivyskupas paragino rūpintis darbuotojų ateitimi, socialinėmis garantijomis.

Buvo taip pat pristatyta kurijos išlaidų ir pajamų ataskaita, Solidarumo ir Paramos fondai (iš kurių paremiamos stokojančios parapijos ir kunigai) paminint, jog kurija gyvuoja be skolų. Atlikta nemažai patalpų, kuriose įsikūrusios bažnytinės institucijos, remonto darbų. Pastoracinėms reikmėms atiduota dalis Kauno kunigų seminarijos nebenaudojamų patalpų (Papilio g. 3), kuriose įrengtas Šv. Jono Krikštytojo evangelizacinis centras.

Konferencijos pabaigoje buvo pristatyti keli sielovados projektai. Jurgita Salinienė pristatė kovo 19 d. atidarytą katalikišką pažinčių svetainę www.kitoLink.lt. Jos, sėkmingai veikiančios Austrijoje, Vokietijoje ir kt., reikalingumą paliudijo jau pirmą dieną į ją užsiregistravusių per 1000 žmonių. Vaidilė ir Dainius Šumskai papasakojo apie šeimų bendruomenių – Dievo Motinos grupelių judėjimą, siekiantį ugdyti sutuoktinių dvasingumą. Šis pasaulinis judėjimas vienija Santuokos sakramentą priėmusias šeimas, kurios grupelėmis (po 4–7) kas mėnesį renkasi namuose, dalijasi, meldžiasi, turi nuolatinius įsipareigojimus. Kunigai pakviesti skelbti šias naujienas parapijose.

Ateinančią savaitę, Didįjį ketvirtadienį arkivyskupijos kunigai rinksis į Krizmos šv. Mišias arkikatedroje. O ši konferencija buvo užbaigta bendra malda ir agape kurijoje.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune