Sužadėtinių rengėjų mokymai arkivyskupijos Šeimos centre (2015 05 23)
Paskelbta: 2015-05-25 10:47:01

Gegužės 23 d. arkivyskupijos Šeimos centre vyko sužadėtinių rengėjų mokymai. Iš Kauno arkivyskupijos dekanatų ir Kauno miesto parapijų/rektoratų susirinkę dalyviai šiuose tęstiniuose mokymuose gilino žinias ir praktinius įgūdžius, būtinus rengiant sužadėtinius Santuokos sakramentui.

Būsimieji sužadėtinių rengėjai, pasiskirstę į tris grupes, pirmiausia nagrinėjo temą „Dievas ir Bažnyčia“. Su šia tema atskirose grupėse juos supažindino kunigas teol. lic. Kęstutis Rugevičius, kunigas Aldonas Gudaitis SJ ir Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė. Dalyviai ne tik susipažino su teorine medžiaga, bet ir patys atliko praktinę užduotį, pasitelkdami koliažo techniką.

Po sočių pietų susirinkusius pasveikino ir į trumpą maldą pakvietė arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Šiuos mokymus jis palygino su „ėjimu per vandenį“ ir pasidžiaugė, kad nėra „nuskendusių“. „Nors paskaitose sužadėtiniai gauna aukšto lygio žinias, grupėse yra „išeinama į santykį“ – todėl arkivyskupijoje stiprinamas šis pasirengimo Santuokai būdas“, - kalbėjo ganytojas. Vyskupas K. Kėvalas trumpai peržvelgė visas temas pagal programos gaires grupių vedantiesiems. Kiekvienoje temoje jis iškėlė „karštus“ klausimus, tokius kaip gyvenimas iki santuokos, gender ideologija, natūralus šeimos planavimas, išpažinties svarba, santuokos neišardomumas ir pan. Dalyviai taip pat kėlė klausimų, o diskutuoti su ganytoju turėjo galimybę ir prie kavos puodelio.

Po trumpos pertraukėlės vyskupas tęsė mokymus tema „Priesaika“. Po to pristatė knygas ir DVD įrašus, kuriuos rekomendavo įsigyti siekiant pagilinti žinias įvairiais tikėjimo klausimais. Ramūno ir Gerdos pora iš Raudondvario parapijos pasidalijo savo patirtimi pradėjus rengti sužadėtinius. Jie paliudijo, kad ši tarnystė yra svarbi ne tik sužadėtiniams, bet ir jiems patiems kaip sutuoktinių porai.

Sužadėtinių programos koordinatorė Giedrė Aukščiūnienė supažindino dalyvius su tolesne mokymų eiga ir aptarė bendradarbiavimo su arkivyskupijos Šeimos centru ir parapijomis galimybes.Arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė padėkojo susirinkusiems už dovanotą laiką, už aktyvų dalyvavimą mokymuose ir bendrystės dvasią, kurią dar labiau sustiprino bendra pabaigos malda.

Šiuos mokymus parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis.
 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune