Malda arkikatedroje už kardinolą V. Sladkevičių ir vysk. J. Matulaitį-Labuką mirties metinių proga (2015 05 27)
Paskelbta: 2015-05-28 10:20:46

Gegužės 27 d. vakaro šv. Mišiose arkikatedroje bazilikoje mirties metinių proga buvo melstasi už kardinolą Vincentą Sladkevičių MIC ir vysk. Juozapą Matulaitį-Labuką. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kun. Robertas Grigas ir kun. dr. Romualdas Dulskis.

Kauno arkivyskupas atkreipė visų dėmesį, jog būtent tą pačią dieną, gegužės 28-ąją, pas Viešpatį prieš 15 metų, 2000-aisiais, iškeliavo kardinolas Vincentas Sladkevičius, o 1979 metais – vysk. Juozapas Matulaitis-Labukas, buvęs Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius, ir pakvietė gausius vakaro Mišių dalyvius melstis už šiuos ganytojus, vadovavusius Bažnyčiai sunkiais laikais.

„Abu ganytojai buvo paženklinti kančios ženklu“, – vėliau savo homilijoje sakė arkivyskupas, primindamas, kokie sovietmečio persekiojimai buvo tekę šių ganytojų daliai. Sovietinė valdžia neleido 1957 m. įšventintam vyskupu V. Sladkevičiui eiti pareigų ir buvo ištrėmusi į Nemunėlio Radviliškį (vėliau išsiųstas į Pabiržę), o į vyskupo sostą Kaišiadorių katedroje įžengė tik 1982 m. Vysk. Juozapas Matulaitis-Labukas perėmė vadovavimą arkivyskupijai nušalinus kanauninką Juozapą Stankevičių pačiu giliausiu sovietmečiu ir Bažnyčios persekiojimo metu. Abu ganytojai gyveno viena mintimi – rūpesčiu, kad Bažnyčiai būtų geriau. Abu savo kryžius, sekdami Kristumi, nešė garbingai, iki mirties.

Arkivyskupas kvietė dėkoti Dievui už šių ganytojų pavyzdį, prašyti Viešpatį duoti drąsos ir jėgų, kad Jis leistų nešti savo gyvenimo kryžius tiek, kiek bus reikalinga pagal Jo valią.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune