Kaune baigtas Bažnyčios socialiniam mokymui skirtas seminarų ciklas „Rūpestis žmogumi yra Bažnyčios kelias“ (2011 05 07)
Paskelbta: 2011-05-07 18:40:09

Gegužės 7 d.  seminaru „Darbas ir ekonomika Bažnyčios socialiniame mokyme“ Kaune,  Pal. arkivyskupo J. Matulaičio namuose, užbaigtas Bažnyčios socialinio mokymo ciklas „Rūpestis žmogumi yra Bažnyčios kelias...“

Šešių šeštadieninių seminarų ciklas, kurį nuo 2010 metų rudens organizavo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserys ir Lietuvos nacionalinis Teisingumo ir taikos komitetas, buvo skiriamas pirmųjų Socialinių kursų, vykusių arkivyskupo Jurgio Matulaičio iniciatyva Kaune 1909 m., šimtmečiui.

Paskutinį seminarą vedęs kun. dr. Kęstutis Kėvalas savo pranešimą pradėjo nuo darbo, kaip fiziniais ir dvasiniais sugebėjimais grįstos veiklos, kuria žmogus tampa panašus į Kūrėją, sampratos. Dėl šio panašumo, kaip tvirtinta, imdamasis darbo ir  dalyvaudamas Dievo kūryboje, žmogus patiria džiaugsmą. Buvo primintas palaimintojo Jono Pauliaus II iškeltas subjektyvusis darbo aspektas – dirbantis žmogus yra asmuo, ne sraigtelis ar mašina, pabrėžta bendradarbiavimo, geros darbo aplinkos, socialinio teisingumo svarba – tik toks darbas gali tapti palaiminimu, prisidėti prie žmogaus išganymo.

Toliau pranešime, kalbant apie ekonomikos sampratą pagal pirmąją socialinę encikliką „Rerum Novarum“, kitus Bažnyčios dokumentus, apibūdinta privati nuosavybė kaip kiekvieno asmens teisė – be jos nebūtų visuomenės pažangos, nebeliktų žmogaus privatumo, taip pat ir dalijimosi galimybės (pasak kun. K. Kėvalo, kai nieko neturima, niekuo nebesidalijama, o kai dalijamasi – prasideda antgamtė). Laisvoji rinka, kaip teigta, tai santykių tarp visuomenės narių harmonizavimas, bet jai veikti reikalinga tvirta teisinė sistema. Be kita ko, pabrėžta, jog verslumas yra savotiškas pašaukimas, tik reikia, kad verslas jaustųsi atsakingas už bendrąjį visuomenės gėrį, dalyvautų sprendžiant socialines problemas.

Baigiamajame gegužės 7 d. seminare Teisingumo ir taikos komiteto generalinė sekretorė, Vargdienių seserų kongregacijos vyresnioji ses. Daiva Kuzmickaitė MSV išklausiusiems visą ciklą ir susipažinusiems su Bažnyčios socialinio mokymo pagrindais įteikė šio komiteto pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pasirašytus pažymėjimus.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune