Piligriminė pašaukimų stovykla jaunimui (2011 06 27–30)
Paskelbta: 2011-07-04 21:40:04

Šią vasarą arkivyskupijos kurija rimtai savo pašaukimo klausimą svarstančius jaunus žmones vėl pakvietė į piligriminę pašaukimų stovyklą. Šiemet ji, surengta trečius metus iš eilės, vyko birželio 27–30 d. Į stovyklą dauguma jos dalyvių užsirašė jau pirmosiomis dienomis. 30 jaunuolių (nuo 15 iki 30 metų amžiaus) iš Kauno bei Vilniaus arkivyskupijų, Panevėžio vyskupijos, lydimi stovyklos vadovų – kurijos sielovados programų koordinatorės bei Jaunimo centro vadovės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, kariuomenės kapeliono kun. Vytauto Lango, Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovo Manto Kuraičio, kitų jaunimo sielovados bendradarbių – lankėsi įvairiose Lietuvos šventovėse, vienuolijose, susitiko su kunigais, broliais ir seserimis, šeimomis, klausėsi jų liudijimų.  Šios stovyklos tikslas buvo asmeniniais liudijimais kalbėti, kad Dievas kiekvieną pašaukia tarnystei ir tarnauti galima renkantis įvairų gyvenimo kelią – kunigo, vienuolio ar šeimos. Daug laiko kelionėje buvo skirta maldai – šv. Mišioms, Liturginėms valandoms, Rožiniui, Gailestingumo vainikėliui ir kt. Maldoje jaunuoliai buvo skatinami pirmiausia atrasti Dievą, kad jo padedami rimtai ieškotų ir savo pašaukimo kelio.

Birželio 27 d. iš Kauno išvykę pašaukimų stovyklos piligrimai pirmiausia pasiekė Vilnių. Aplankiusiems Dievo Gailestingumo, Šv. Ignoto bažnyčias stovyklautojams seserų eucharistiečių vienuolyne buvo surengtas pirmasis mokymas apie šeimą Dievo plane. Jaunuoliai susitiko su Jono ir Gražinos Papučkų šeima, kitos šeimos sutuoktine Renata, pasidalijusiais, kaip gyvena šeima be Dievo ir kaip ji keičiasi atradusi Dievą savo gyvenime bei tarpusavio santykiuose.

Kitos dienos rytmetį jaunieji keliautojai, dar iš vakaro pasiekę Baltriškes, buvo priimti Tiberiados bendruomenės brolių, dalyvavo jų maldoje, pasidalijime, drauge su broliais padirbėjo ir tą dieną meldėsi už vienuolius, pašaukimus į vienuolinį gyvenimą. Po pietų piligrimai atvyko į Pumpėnų bažnyčią, meldėsi ir bendravo kartu su čia tarnaujančiais Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos broliais kunigais, taip pat seserimis jų vienuolyne.

Tą patį vakarą suspėta aplankyti Kryžių kalną. Po vakaro maldos lydėjęs kun. Vytautas Langas dalijosi apie kasdienį, visiems prieinamą pašaukimą – pašvęsti savo gyvenimą Dievui, kiekvieną dieną nugyventi jo akivaizdoje. Vėlai vakare stovyklautojai apsistojo nakvynės Žemaičių Kalvarijoje.

Trečiąją stovyklos dieną, per Šv. Petro ir Pauliaus iškilmę, melstasi už popiežių Benediktą XVI jo kunigystės 60-mečio proga, visus kunigus, pašaukimus į kunigystę. Šiomis intencijomis jaunieji piligrimai ėjo Kryžiaus kelio kalnus, susitiko su Telšių vyskupijos Jaunimo centro direktoriumi kun. Viktoru Daujočiu.

 

Po pietų Alsėdžiuose savo pašaukimo istorija su jaunimu pasidalijo šios parapijos klebonas kun. Edgaras Petkevičius. Pasiekę Pakutuvėnus piligrimai dalyvavo šv. Mišiose, susitiko su kun. Antanu Blužu OFM. Vakare stovyklautojai apsistojo Tytuvėnuose.

Ketvirtąją stovyklos dieną jaunuoliai patys dalijosi savo įspūdžiais, šventė Eucharistiją Tytuvėnų bažnyčioje. Po pietų atvykta į Šiluvą. Apžiūrėjus šventovę Apsireiškimo koplyčioje stovyklos dalyviai dėkojo Dievui už kelių dienų bendrystę ir sutiktus žmones.

Pašaukimų stovyklos dalyviai paliko ir savo užrašytų liudijimų:

 „Dievą sutikau einant Kalvarijos kalnus, bendrystėje su visais aplinkiniais, per liudijimus, kitų žmonių akyse, maldoje.“
„Dievą sutikau visur – Jo buvimas jautėsi kiekviename iš mūsų, mokymuose, liudijimuose, o ypač savo širdyje. Jis rodė meilę ir gėrį kiekvienam.“
„Aš Dievą sutikau Žemaičių Kalvarijoje. Visas tas ėjimas, giedojimas, gulimasis kryžiumi, meldimasis bendra, o kartu ir savomis intencijomis labai giliai palietė ir širdį, ir sielą. Jausdamas tą nuovargį einant, maža dalele gali prisiliesti prie Jėzaus kančios, išgyventi ją.“
„Sutikau Dievą žmonėse, kurie atvira širdimi priima Viešpatį ir vieni kitus, Dievas kalbėjo per tuos paprastus žmonių darbus.“
„Labai gerai buvo tai, kad pamačiau daug gražių ir šiltų vietų. Patiko kunigų, šeimų bei brolių liudijimai, tiesiog griebia už širdies ir verčia susimąstyti. Dar taip niekada man nėra buvę..."

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune