Kauno arkivyskupijos Kunigų tarybos susirinkimas (2011 08 04)
Paskelbta: 2011-08-04 16:07:56

Rugpjūčio 4 d. Kauno arkivyskupijos Kunigų tarybos nariai, susirinkę kurijoje, svarstė kelias aktualijas: katalikiškų švietimo bei ugdymo įstaigų arkivyskupijoje perspektyvas, Bažnyčios nekilnojamojo turto grąžinimo klausimus ir bažnytinės vienybės reikalus.

Arkivyskupijos Kunigų taryba mano, kad Bažnyčios aktyvus bendradarbiavimas su universitetais, gimnazijomis, mokyklomis bei kitomis švietimo ir ugdymo institucijomis yra labai prasmingas, nes taip siekiama padėti ugdyti mokinių ir studentų tvirtas vertybines nuostatas bei įgūdžius.

Bažnytinio nekilnojamojo turto grąžinimo klausimai arkivyskupijoje daugeliu atvejų jau yra išspręsti, tačiau sprendimo dar laukia nacionalizuotų bažnytinių žemių restitucijos klausimas ir bažnyčių pastatų nuosavybės dokumentų galutinis sutvarkymas.

Kunigų taryba taip pat aptarė neseniai kai kuriose žiniasklaidos priemonėse paskelbtas publikacijas apie Kauno arkivyskupiją. Išreikšdama vienybę su savo ganytoju Kauno arkivyskupu, Kunigų taryba apgailestauja, kad tokiomis publikacijomis ne tik demonstruojamas Bažnyčios reikalų neišmanymas bei vengiama gilintis į visas aplinkybes, bet ir remiamasi vien anoniminiais ir nepatikrintais šaltiniais, platinančiais visiškai šmeižikišką informaciją. Kunigų tarybos nariai kviečia visus arkivyskupijos dvasininkus į panašius straipsnius atsakyti pozityviai: dar tvirtesne ištikimybe bei uolesniu kunigiškų pareigų atlikimu; be to, visi – ir dvasininkai, ir pasauliečiai – kviečiami siekti didesnės vienybės, kurios prieš mirtį ant kryžiaus meldė Aukščiausiasis Kunigas Jėzus Kristus. Šie metai tetampa tikrais Dievo Gailestingumo metais.

Kauno arkivyskupijos Kunigų tarybos susirinkimo pabaigoje pasidalyta mintimis apie artėjančius Šilinių atlaidus Šiluvoje, kurie nuo šių metų bus pradedami švęsti rugsėjo 7-ąją ir baigiami kaip įprasta – rugsėjo 15-ąją. Pirmoji Šilinių diena nuo šiol visuomet bus skiriama palaimintajam popiežiui Jonui Pauliui II, kuris kaip tik 1993-ųjų rugsėjo 7-ąją lankėsi Šiluvoje.

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune