Šv. Mišios Kauno arkikatedroje pradedant naujuosius mokslo metus (2011 09 01)
Paskelbta: 2011-09-01 13:05:30

Rugsėjo 1-ąją, prašydamos Dievo palaimos, naujuosius mokslo metus šv. Mišiomis pradėjo daug Kauno aukštųjų ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų. 

10 val. arkikatedroje bazilikoje iškilmingoje Eucharistijoje, kuriai vadovavo VDU KTF Didysis kancleris, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto, Maironio gimnazijos bei Kauno kunigų seminarijos bendruomenės.

Rugsėjo 1-osios šventės proga arkivyskupas pasveikino universitete ir seminarijoje dirbančius ir šv. Mišias koncelebruojančius brolius kunigus, rektorių, visus dėstytojus, studentus, seminaristus, taip pat gimnazijos mokytojus ir visą jos bendruomenę.

Ganytojas palinkėjo, kad tiek universitetuose, tiek gimnazijose, kur duodama daug gerų dalykų jaunimui, jis augtų ir bręstų dvasiškai ir žmogiškai, kad mokslo ir studijų metai taptų Viešpaties palaimintais visokeriopo augimo metais. Arkivyskupas priminė ir popiežiaus Benedikto XVI paraginimą rugsėjį melstis, kad visi mokytojai mokėtų perteikti meilę tiesai ir įdiegti autentiškas moralines ir dvasines vertybes.

Homiliją pasakęs Kauno kunigų seminarijos dekanas kun. dr. Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį į skaitytos Luko evangelijos pasakojimą apie žvejybą Genezareto ežere ir Jėzaus pagalbą žvejams (5, 1–11), sakydamas, jog tai ragina ir kiekvieną žmogų stabtelėti savo gyvenimo žygiuose, pirma klausytis Dievo žodžio, o paskui veikti. Kita vertus, šis pasakojimas atskleidžia, kaip Jėzus įkvėpė žvejus veikti, pasidalydamas su jais tuo, kaip Dievas mato ir jaučia pasaulį. Šis naujas Jėzaus žvilgsnis ir žmonės, kurie tai priėmė, pakeitė pasaulio istoriją. Kaip pabrėžta homilijoje, turime pripažinti, kad vertybės, tapusios Vakarų civilizacijos pagrindu, buvo krikščioniškos, o šios civilizacijos pergalė buvo krikščionybė. Be to, pasak kun. K. Kėvalo, Bažnyčia visada primena, kad mokslas ir pažanga turi eiti koja kojon su morale.

12 val. arkikatedroje bazilikoje šv. Mišias drauge šventė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bendruomenė. Ją prasidedančių studijų proga sveikinęs arkivyskupas S. Tamkevičius savo homilijoje atkreipė dėmesį, kaip svarbu žmogui savo kuriamuose planuose palikti vietos pagrindiniam žvejui – Jėzui, kuris visada yra pasirengęs padėti, bet niekada to nedaro per jėgą.

Homilijoje prisimintas popiežiaus Benedikto XVI paraginimas Pasaulio jaunimo dienose Madride nebijoti priimti Kristų į savo gyvenimą, neiti per jį vieniems. Ganytojas taip pat palinkėjo dėstytojams padėti jauniems žmonėms dvasiškai augti, šviesti juos, o studentams – būti atviriems tiesai ir šviesai.

Džiaugsmingąją Mokslo ir žinių dieną ugdymo įstaigų bendruomenės taip pat meldėsi Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų), Kristaus Prisikėlimo ir kitose miesto bei rajonų bažnyčiose.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune