Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre pašventinta koplyčia (2011 08 31)
Paskelbta: 2011-09-02 11:35:04

Rugpjūčio 31 d. vakare Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre buvo pašventinta koplyčia. Ją pašventino ir šv. Mišias aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo KAJC kapelionas kun. Kęstutis Genys ir LSMU kapelionas kun. Artūras Kazlauskas.

Daug jaunų žmonių tą vakarą drauge šventė Eucharistiją, giedojo, nesutilpdami jaukioje, nedidelėje, Palaimintojo Jono Pauliaus II vardu pavadintoje koplyčioje. Šios šv. Mišios buvo tiesiogiai transliuojamos internetu, jų stebėti buvo prisijungę  dešimtys vartotojų iš kelių pasaulio šalių.

„Ši diena, kai šventinama koplyčia Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre, yra neeilinė. Tokia neeilinė, panaši diena buvo arkivyskupijos rūmuose, kai 1937 metais ten taip pat buvo pašventinta koplyčia. Mokykloje, ligoninėje, kurijoje, jaunimo centre ar kur kitur įkurta ir pašventinta koplyčia reiškia, kad tie namai pasiryžę viską derinti su koplyčios Šeimininku – Eucharistiniu Jėzumi,“ – sakė ganytojas savo homilijoje.

Ši koplyčia ir joje švenčiama Eucharistija, Sutaikinimo sakramento šventimas, pasak ganytojo, padės jaunimui mokytis tikros meilės, savęs išsižadėjimo, nusiteikimo gyventi pilnutinį gyvenimą su Kristumi. „Čia jūs mokysitės matyti ne tik Eucharistinį Kristų, bet ir kitus žmones, kuriuos Jėzus vadina savo broliais ir seserimis,“ – atkreipė dėmesį ganytojas, pabrėždamas, kaip tai svarbu šiame individualizmo amžiuje (žr. visą homilijos tekstą).

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro koplyčia įrengta  padedant bičiuliams iš Drezdeno vyskupijos – jos jaunimo surinktų aukų per šiemetę gavėnią. Koplyčioje šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną pirmąjį mėnesio trečiadienį. Nuo 15 val. tądien joje bus adoruojamas Švč. Sakramentas, klausoma išpažinčių. 

Tą įsimintiną rugpjūčio 31 d. vakarą niekas neskubejo namo ir mielai liko dar pabūti Jaunimo centre – pabendrauti, atsigaivinti gaiviaisiais gėrimais, pasidalyti neseniai pasibaigusių Pasaulio jaunimo dienų Madride ar praėjusių atostogų įspūdžiais. Jaunimas padovanojo arkivyskupui parsivežtą PJD atributiką.

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune