Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Kunigai – Bažnyčia ir žiniasklaida“ (2011 10 26)
Paskelbta: 2011-10-28 17:51:21

Spalio 26 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos salėje vyko arkivyskupijos Kauno I dekanato dvasininkų konferencija „Kunigai – Bažnyčia ir žiniasklaida“. Konferencijoje dalyvavo arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas, Kauno parapijų klebonai, rektoriai ir kiti čia tarnaujantys kunigai.

Konferenciją vedęs dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius kvietė dalyvaujančius kunigus įsigilinti į Lietuvos vyskupų pareiškimą, kuriame ganytojai, susipažinę su Konstitucinio Teismo nuomone, pasak kurios, santuoka „konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi“, išreiškia apgeilestavimą, „kad pamatinis šeimos ir santuokos ryšys, nekėlęs dvejonių Konstitucijos teksto kūrėjams ir ją anuomet įtvirtinusiems šalies žmonėms, šiandien tapo ginčų ir įrodinėjimų dalyku“ ir savo pareiškime kviečia „Konstitucinį teismą paisyti prigimtinės teisės principų ir ragina Seimą padaryti viską, kas nuo jo priklauso, kad dirbtinė perskyra tarp šeimos ir santuokos būtų panaikinta“. Kunigai išanalizavo Lietuvos vyskupų pareiškimą ir vieningai jam pritarė, pabrėždami šio pareiškimo svarbą.

Vėliau mons. V. Grigaravičius pakvietė arkivyskupijos atstovą spaudai D. Chmieliauską vadovauti konferencijai tema „Kunigai – Bažnyčia ir žiniasklaida“.

Prelegentas pradžioje kalbėjo apie Visuotinę Bažnyčią kaip turinčią ypatingą patirtį bei požiūrį į žiniasklaidą, citavo Vatikano II Susirinkimo dokumentą „Dekretą dėl visuomenės komunikavimo priemonių Inter Mirifica“, kuriame visuomenės informavimo priemonės pristatomos kaip puikus žmogaus kūrinys, įrankis, naudojamas žmogaus gėriui. Taip pat buvo cituojama pastoracinė instrukcija Communio et progressio, kurioje pabrėžta, jog žiniasklaida skatina žmogų bendrystei bei padeda jam augti, daryti pažangą visuomenėje. Prelegentas atkreipė visų dėmesį į pastoracinėje instrukcijoje Aetatis novae aptariamus visuomenės pokyčius 6–7 dešimtmetyje. „Visuotinė Bažnyčia kalba ir apie reklamą bei jos naudą žmogui – ypač komunikacijos srityje. Dokumente aktyviai užsimenama ir apie žiniasklaidos savininkų atsakomybę,“ – kalbėjo D. Chmieliauskas.

Prelegentas kalbėjo apie Pasaulinės komunikavimo dienos, kuri minima Šeštinėse, reikšmę Bažnyčios gyvenime ir visuomenėje, apie spaudos atstovų atsiradimą įvairiose bažnyčios institucijose, interneto erdvės panaudojimą Bažnyčios gyvenimui reprezentuoti.

Prelegentas savo kalboje taip pat palietė mūsų dabarties tikslą, pašaukimą – išmokti priimti tą žiniasklaidos pranešamą žinią. „Neturime mokykloje edukacinių programų, kurios vaikus, jaunimą ugdytų, kaip atskirti žiniasklaidoje tiesą, melą, šmeižtą. Mūsų visuomenė taip pat per 20 metų nesugebėjo išsiugdyti savybių, kurios išmokytų priimti šių laikų žiniasklaidos žinią. Ne viskas įgyvendinta sėkmingai, nes sovietinė patirtis mumyse yra sėkmingai įsišaknijusi. Dažnai mes esame linkę nekomunikuoti su žiniasklaida, nes jai patinka informacija, kuri turi atgarsį visuomenėje. Problema šiais laikais tampa ir pozityvios informacijos paviešinimas, „ištraukimas“ į plačiąją visuomenę, kad informacija nebūtų palaikyta pasigyrimu,“ – kalbėjo D. Chmieliauskas.

Prelegentas vėliau iškėlė klausimą, ar kunigas yra viešas ar privatus asmuo. „LR įstatymai, apibrėždami viešo asmens statusą, tiksliai to nepaaiškina. Bet kunigas, remiantis Kanonų teisės kodeksu (CIC), yra viešas asmuo pagal pareigybę, nes turi įtakos viešiesiems reikalams. Todėl galima teigti, kad kunigas yra viešas asmuo, nes administruoja juridinį vienetą, bet yra saistomas ir privataus gyvenimo aspektų,“ – sakė D. Chmieliauskas.

Prelegentas dvasininkams kalbėjo ir apie asmeninį elgesį su žiniasklaida, pateikdamas daugybę praktinių patarimų. „Mes per 20 laisvės metų neįgijome informacijos priemonėse savo balso. Rašytinė spauda šiuo metu yra apgailėtina. Ji nyksta visuomenėje, persikeldama į virtualią erdvę. Mokslininkai pranašauja, kad rašytinė spauda išnyks po 20–30 metų. Todėl šiuo metu mūsų tikslas yra dar aktyviau panaudoti savo turimus įrankius, savo sritį – Marijos radiją, TV religines laidas, katalikišką spaudą, interneto erdvę“, – baigė kalbą D. Chmieliauskas.

Konferencijos pabaigoje buvo aptarti darbiniai dekanato klausimai. Posėdis baigtas bendra malda.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune