Pasitikėjimo piligrimystės stotelė Kaune. Taizé pamaldos Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje (2011 12 03)
Paskelbta: 2011-12-05 10:00:14

Fotografijos Raimondos Janušauskaitės

Gruodžio 3 d., šeštadienio vakare, Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje surengta Taizé pasitikėjimo piligrimystės stotelė Kaune, arkivyskupijos jaunimui drauge su kitų vyskupijų jaunais žmonėmis gruodžio pabaigoje rengiantis išvykti į Taizé kasmet organizuojamą Europos jaunimo žiemos susitikimą, šiemet vyksiantį Berlyne.

Pamaldas su Taizé giesmėmis Pranciškonų bažnyčioje prie įprastai šioms pamaldoms kryžiumi, krikščioniškomis ikonomis bei žvakėmis puošto altoriaus rengė arkivyskupijos Jaunimo centras ir Jono Pauliaus II piligrimų centras. Jų darbuotojų Emilio Vasiliausko ir Manto Kuraičio bei savanorių rudeniškai žvarbų vakarą šiltai sutikti bažnyčioje daugybė jaunų žmonių, miesto gyventojų (ne tik katalikų, bet ir kitų krikščionių) šventė Šviesos liturgiją, kuri šeštadieniais švenčiama ir pačioje Taizé bendruomenėje Prancūzijoje.

 

Rengėjų parūpinti pamaldų tekstai padėjo susirinkusiems bendroje maldoje (keliomis kalbomis) prašyti Viešpatį savo malonės iš naujo visus krikščionis suvienyti Kristuje, duoti taiką visam pasauliui, laiminti Kauno miestą, jo gyventojus. Drauge su jungtiniu Kauno parapijų jaunimo choru (jam vadovavo Vita Vaitkevičienė) buvo giedamos įstabiosios Taizé giesmės, klausomasi skelbiamo Dievo žodžio. Drauge su jaunimu meldėsi keli katalikų kunigai, taip pat svečiai – du Taizé bendruomenės savanoriai belgas Olivje ir ir vokietis Jacobs, šiuo metu padedantys jauniesiems krikščionims Lietuvoje pasirengti žiemos susitikimui Berlyne lankydami juos mokyklose, kt.

Tūkstančio žvakelių, kurias susirinkusiems uždegė „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės nariai, šviesa tą vakarą apšvietė ne tik restauruojamos šventovės skliautus, bet ir atviras jaunų žmonių širdis, kurios ilgisi Dievo artumos, bendrystės su Juo ir vieni kitais.

Iš Kauno į Berlyną dalyvauti bemaž 40 tūkst. jaunųjų Europos krikščionių naujamečiame susitikime  mūsų arkivyskupijos jaunieji piligrimai po šv. Kalėdų ketina išvykti penkiais autobusais.

Ganytojas

Mergelė MARIJA nori būti mūsų liūdesio, nusiminimo, pasimetimo gydytoja. <...> Ji kviečia būti Jos bendradarbiais, Viešpaties teikiamo džiaugsmo talkininkais (plg. 2 Kor 1, 24). Jau šiandien galime padėti vieni kitiems. Jau šiandien galime priimti Dievo malonę ir kurti savo ir Tėvynės ateitį, jausdami atsakomybę už ją >>.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš homilijos Šiluvoje)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama