Arkivyskupijos jaunimas – naujametiniame Taizè susitikime Roterdame (2010 12 26–2011 01 03)
Paskelbta: 2011-01-10 07:28:01

Grupė Kauno arkivyskupijos jaunimo drauge su Jono Pauliaus II piligrimų centru gruodžio 26–sausio 3 d. dalyvavo  naujametiniame, kasmet vis kitoje šalyje Taizè bendruomenės brolių rengiamame žiemos susitikime, kuris šįkart buvo organizuojamas Roterdame, Olandijoje. Šis susitikimas buvo 33-iasis jaunimo susitikimas Europoje.

Kaip pasakojo Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovas Mantas Kuraitis, 30 tūkst. piligrimų šiemetiniame susitikime (pačiam Mantui Taizè bendruomenės renginiai jau pažįstami šešeri metai, o lietuviai į Taizè renginius važinėja jau 20 metų)) buvo apgyvendinti protestantų ir kitų konfesijų tikinčiųjų šeimose. Jaunimas dalyvavo teminiuose susitikimuose, juos vedė skirtingų religijų (net musulmonų) atstovai. Svarbiausia žiemos susitikimo tema buvo džiaugsmas – jaunas žmogus gali ir turi džiaugtis, ir šiuo savo džiaugsmu – gyventi ir tikėti – turi dalytis su kitais, juk krikščionybė – džiaugsmo religija. Pasak Manto, atvira širdimi vykstantieji į Taizè dažniausiai būna šios piligrimystės labai paliesti.

Piligrimystė nesibaigia pasibaigus kelionėms ir renginiams. Dalis jaunuolių lieka Bažnyčioje, bendrauja tarpusavyje, patraukia bendraamžius, drauge meldžiasi (Jono Pauliaus II piligrimų centre rengiamos Taizè pamaldos). Jaunus žmones stengiamasi sudominti, patraukti į savanorišką veiklą. Savanoriai yra nuolatiniai įvairių arkivyskupijos iškilmių bei renginių talkininkai.

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune