Advento popietė Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (2011 12 16)
Paskelbta: 2011-12-19 08:54:03

Gruodžio 16 d. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje vyko adventinė popietė. Ją sumaniusi muziejaus vedėja Irena Petraitienė pirmą kartą pakvietė pasiklausyti kardinolo, tuomet vyskupo, Vincento Sladkevičiaus dar sovietmečiu, pogrindžio sąlygomis, vestų rekolekcijų garso įrašo.

Nors ir nedidelė šios popietės dalyvių grupelė susikaupimo valandėlę pradėjo rimtimi ir ses. Gemos Jadvygos Stanelytės SJE vadovaujama malda, vėliau įdėmiai klausėsi gyvo, labai paprasto, bet įtaigaus rekolekcijų vedėjo tėvo Vincento žodžio.

Nors iš tiesų klausoma rekolekcijų konferencija buvo kitados vedama seserims vienuolėms, savo tema labai tiko visiems, ypač adventiniu laiku, mat buvo kalbama apie šiam metui ypač svarbų žmogaus susitaikymą su Dievu, dvasinį atsinaujinimą. Ganytojas ragino atrasti savyje svarbiausią ydą ar silpnybę, pasiryžti su ja kovoti ir, Dievo padedamiems, įveikti laiku, tol, kol ji neįsišaknija žmoguje. Kaip sakyta konferencijoje, pasiryžkime tam ir daug laimėsime. Be šito, pasak t. Vincento, neįmanoma, kad žmogaus dvasinis gyvenimas eitų į priekį, neįmanoma išsiugdyti gražiausių dorybių.

Savo žodyje t. Vincentas pabrėžė, jog būtent rekolekcijos yra tinkamiausias metas žmogui save patyrinėti, pamatyti tas kliūtis, kurios trukdo patirti dvasinę ramybę ir džiaugsmą.

Ses. G. J. Stanelytė SJE, pasidalijusi keliomis mintimis, sakė, jog daugeliui sovietmečiu buvo žinomi ir puikūs, labai pritaikomi gyvenime tuomet vyskupo V. Sladkevičiaus pamokslai. Žmonės specialiai važiuodavo jų pasiklausyti ten, kur šis ganytojas tarnaudavo.

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune