„Artumos“ redaktorės V. Ibianskos knygos „Gyvenimas kaip senas vynas“ pristatymas Kaune (2012 01 19)
Paskelbta: 2012-01-21 16:02:12

Fotografijos Silvijos KNEZEKYTĖS

Fotografija Silvijos Knezekytės

Sausio 19 d. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje sutikta VšĮ „Caritas“ leidyklos „Artuma“ knyga „Gyvenimas kaip senas vynas“, šiose sutiktuvėse gausių jos dalyvių sveikinimo žodžius (netgi eiles), muziką, gėles ir visokeriopą pagarbą bei dėkingumą skiriant daugeliui žinomai knygos autorei žurnalistei Vandai Ibianskai, Stasio Lozoraičio premijos ir „Bažnyčios kronikos fondo“ laureatei, ilgametei katalikiško „Artumos“ žurnalo vyriausiajai redaktorei, tebedirbančiai jame ir dabar.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Reginyje dalyvavo Lietuvos žurnalistų draugijos narių, ištikimų V, Ibianskos tekstų žurnale nuo 1994 m. skaitytojų, „Artumos“ bendradarbių, draugų ir bičiulių. Vakarą vedė kun. Artūras Kazlauskas. Nepaprasta dovana autorei ir visiems susirinkusiems buvo solistės Ritos Preikšaitės renginio pradžioje sugiedotas Lietuvos himnas bei  vėliau atlikta daina, taip pat keli muzikos kūriniai, kuriuos fleita grojo Ieva Rimkutė. Nuotaikinga V. Ibianskos tekstų kalbos ir prasmių žaismė naujai ir gyvai sužėrėjo aktorės Olitos Dautartaitės skaitomose knygos ištraukose.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Pakviesdamas pasiklausyti knygos autorės taip mėgstamo Makso Brucho koncerto smuikui ištraukos, V. Ibianską savitai pasveikino Lietuvos žurnalistų draugijos Centro valdybos pirmininko pavaduotojas Kazys Požėra, kuris pabrėžė, kaip gražiai jos tekstuose skaitytojui atveriamos duris į meno, muzikos įžymybių pasaulį. Lietuvos žurnalistų draugijos vardu autorę pasveikino CV pirmininkė Gražina Viktorija Petrošienė, o „Naujų tėviškės žinių“ redaktorė Nijolė Grinevičiūtė V. Ibianskos kūrybą pavadino laikų, kartų ir požiūrių sąšauka, suprantama įvairaus amžiaus, profesijų, užsiėmimų skaitytojams, beje, ir tiems, kurie kelia „ypatingus reikalavimus rašto darbams“. Savitą dovaną įteikė trys jauni Kauno žurnalistai, parengę knygos „Gyvenimas kaip senas vynas“ recenziją, joje atkreipdami dėmesį į V. Ibianskos plunksnai būdingą pagarbą žmogaus dvasiai, gyvybei, kitoms krikščioniškoms vertybėms, kandžią visuomenės susvetimėjimo, sumaterialėjimo kritiką, saikingą humorą ir satyrą.

V. Ibianskai už knygą ir savanorišką pagalbą Kauno slaugos ligoninėje dėkingumo žodžius skyrė šios įstaigos atstovės. Už ilgametį darbą katalikiškame mėnraštyje „Artuma“, už šviesius ir drauge susimąstyti neretai skatinančius tekstus V. Ibianskai dėkojo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius.

Knygos redaktorė ir sudarytoja, ilgametė „Artumos“ žurnalo vyr. red. pavaduotoja Regina Pupalaigytė atkreipė visų dėmesį, kaip svariai ir tikrai V. Ibianska kalba apie tėvynę, brangią tėviškę – ne veltui ir šis renginys pradėtas V. Kudirkos „Tautiška giesme“, kokį platų autorės, turinčios ir inžinierės architektės išsilavinimą, įvairių gyvenimo sričių pažinimą liudija jos esė.

Fotomenininkas Romualdas Rakauskas, kurio nuotraukos puošia naująją knygą, pagarbiai atsiliepė apie savo bendradarbiavimą su „Artumos“ žurnalo redakcija, minėtos knygos dizainą, kurį kūrė dailininkė Silvija Knezekytė.

Fotografija Silvijos Knezekytės

V. Ibianska, renginio pabaigoje dalijusi ištikimiems savo skaitytojams autografus, sakė nesijaučianti nuveikusi kažką ypatingo, bet tikisi, jog kam nors skaitant šią knygą bus smagu – juk, kaip joje rašė, „sveikas žmogus gyventi be šypsenos negali“.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune