Švč. Sakramento adoruotojų gavėnios Susikaupimo diena Kaune su Šv. Jono kongregacijos prioru t. Jonu Emanueliu (2012 03 03)
Paskelbta: 2012-03-05 19:32:06

Fotografijos arkikatedros parapijos

Kovo 3 d. arkikatedros parapijos namuose vyko antroji šiemet Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena. Ji surengta jau pradėjus gavėnios kelionę drauge su visa Bažnyčia į didžiuosius Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinius.

Tinkamai pasirengti ir giliai juos išgyventi beveik šimtui Susikaupimo dienos dalyvių, daugiausia – nuolatinių Švč. Sakramento adoruotojų, padėjo Šv. Jono kongregacijos prijoras tėvas Jonas Emanuelis, vedęs tris konferencijas tema „Adoracija su Švč. M. Marija per gavėnią“.

Juk Marijai, kaip sakė t. Jonas Emanuelis, visas laikas nuo pat Jėzaus gimimo iki jo kančios ir mirties ant kryžiaus buvo viena didelė gavėnia: mes nežinome daugybės detalių, bet suprantame, jog šis laikas buvo Marijai paženklintas kančia. 

Susikaupimo dienos dalyviai buvo pakviesti, remiantis Evangelija, įdėmiau pažvelgti į du Marijos gyvenimo epizodus: Jėzaus paaukojimą ir vėliau jo atradimą šventykloje. Pirmajame, klausantis Simeono pranašystės apie Mariją perversiantį skausmo kalaviją, Jėzaus kaip išganymo ir pasaulio šviesos atėjimą, raginta klausti savęs: ar mes leidžiamės būti nušviesti Dievo šviesos? Kaip sakė t. Jonas Emanuelis, ieškoti šviesos nelengva: tam trukdo tingumas, nenoras pažinti Dievą bei puikybė. Visi darbai, kaip perspėjo tėvas joanitas, jei daromi be Dievo, tolina nuo jo (plg. Jn 3, 19: „{žmonės} labiau mylėjo tamsą, ne šviesą, nes jų darbai buvo pikti“).

„Gyventi šviesoje – tai visur ieškoti Dievo garbės. To ir siekė Marija savo gyvenimu“, – pabrėžė t. Jonas Emanuelis, primindamas, jog Marija, būdama Motina ir nuolankumo kelias, padeda priimti Dievo šviesą.

Bet, kaip sakyta antrojoje konferencijoje, žmogaus asmens dalis, ypač išbandymų valandą, dažnai sumaištauja, sukyla prieš Dievą. Marija, būdama kartu su Sūnumi jo kančioje, moko priimti ir mūsų kančias, atrasti išbandymuose Dievo valią. Kančia, pasak t. Jono Emanuelio, žmogų nuskaistina, leidžia jame gimti Dievo vaikui – Marija tai palengvina savo dieviška motinyste Sūnaus kryžiaus papėdėje. Susikaupimo renginio dalyviai buvo kviečiami, ypač išgyvendami gavėnios metą, sutikti drauge kentėti su Jėzumi, nes tik jo kryžiaus slėpinys yra visiems skirtas išgelbėjimas.

Trečiojoje konferencijoje, kalbėdamas apie tėvų atrastą Jėzų šventykloje, t. Jonas Emanuelis iškėlė ir krikščioniškos šeimos misiją. Be prigimtinių dalykų (vaikų gimdymo, auklėjimo), pasak jo, šeimai skirta būti Švč. Trejybės slėpinio apreiškimo vieta. Kaip tvirtinta konferencijoje, labai svarbu sutuoktiniams šeimoje padėti vienas kitam išskleisti savo pašaukimą būti šventiems. T. Jonas Emanuelis ragino mokyti vaikus svarbių krikščioniškų vertybių: didžiadvasiškumo, dovanojimo, paprastumo. Buvo pabrėžta: Bažnyčiai labai reikia šventų šeimų, jos yra didžiulė Bažnyčios jėga.

Kaip įprasta šioms Susikaupimo dienoms, jų dalyviai tądien ir drauge šventė Eucharistiją, ir turėjo galimybę priimti Sutaikinimo sakramento malonę, be to, dalį savo dienos laiko skyrė adoracijai, pabendravimui agapėje.

Šį pusmetį, kaip pranešė nepaliaujamos Švč. Sakramento adoracijos koordinatorė ses. Aloyza Malinauskaitė SJE, Susikaupimo dienos dar bus organizuojamos gegužės 19 ir birželio 9 d.

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune