Padėka Kauno I dekanato savanoriams už artimo meilės liudijimą (2020 06 25)
Paskelbta: 2020-06-29 08:42:06

Birželio 25 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo pagerbti miesto parapijose besidarbuojantys savanoriai, kurie pandemijos metu teikė įvairią pagalbą, nors ir patys rizikavo savo sveikata. Tai dar kartą buvo gražus liudijimas nelikti nuošalyje. Jie, kitais besirūpindami, taip pat turėjo dvasios atgaivos savo sielai.

Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius šį renginį pradėjo šv. Mišiomis, homilijoje akcentavo artimo meilės svarbą, bendrystę visuomeniniame gyvenime, sakydamas, jog mylėti nėra lengva užduotis.

Po šv. Mišių mons. V. Grigaravičius dėkojo susirinkusiems už pilietiškumą bei gilią brandą. Kartu su Kauno arkivyskupijos Carito direktoriumi Arūnu Kučiku įteikė padėkas 38 savanoriams.

 Kauno I dekanato CARITO informacija

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune