Kryžiaus kelio procesija Kaune (2012 04 07)
Paskelbta: 2012-04-07 16:21:22

Fotografijos Kristinos ŠMULKŠTYTĖS ir Artūro KNEIŽIO

Didžiojo penktadienio vakarą, po Viešpaties kančios pamaldų, Kaune šiemet dešimtąjį kartą vyko Kryžiaus kelio procesija (pirmoji procesija miesto gatvėmis surengta 2003 m. Didįjį penktadienį). Joje dalyvavo beveik dvi dešimtys miesto parapijose tarnaujančių kunigų, taip pat Kauno kunigų seminarijos klierikų, seserų vienuolių, daugybė jaunų žmonių, šeimų su vaikais.

Nukryžiuotąjį nuo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios į arkikatedrą baziliką nešė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, šį Viešpaties kančios ir mirties kelią jo pradžioje pakvietęs eiti kaip atgailą už savo, visų kauniečių nuodėmes ir paklydimus, ypač meldžiantis už tuos, kurie nesuvokia esą klystantys.

Kryžiaus kelio procesija tęsėsi beveik dvi valandas. Jos dalyviai, eidami vakarėjančia Laisvės alėja, Vilniaus gatve su žvakėmis rankose, ypač susikaupę, melsdamiesi ir giedodami, apmąstė Jėzaus kryžiaus kelio 14 stočių pagal arkivyskupo Angelo Comastri meditacijas, kurios baigiamoji malda tarsi išlydėjo į Didžiojo šeštadienio įvykius – tylos ir vilties metą vėliau Velyknačio vigilijoje laukiant savo Viešpaties Prisikėlimo.

Viešpatie Jėzau,
tuomet, kai baigiasi mūsų Didysis penktadienis
ir pasikartoja daugybės Didžiųjų šeštadienių liūdesys,
suteik tvirtą Marijos tikėjimą,
kad įtikėtume Velykų tiesa;
suteik jos šviesų žvilgsnį,
kad pastebėtume pašvaistes,
skelbiančias paskutinę istorijos dieną:
„naują dangų ir naują žemę”,
jau prasidėjusius Tavyje,
Jėzau, Nukryžiuotasis ir Prisikėlęs. Amen!

Procesijos dalyviams, jos organizatoriams arkikatedroje padėkojęs arkivyskupas S. Tamkevičius visus palaimino Šventojo Kryžiaus relikvija.

Evangeliją Kryžiaus kelio procesijoje skaitė Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius ir „Marijos radijo“ direktorius kun. Kęstutis Kėvalas, mąstymus – kun. Gytis Stumbras ir klierikas Darius Vasiliauskas, maldavimus – „Marijos radijo“ bendradarbė Viktorija Urbonaitė ir arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas. Giedojimui vadovavo sesuo benediktinė Celina Galinytė.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune