Vidinio išgydymo vakaras ir ugdymo seminaras Kaune su tarptautinės „Gyvojo vandens“ tarnystės svečiais iš Anglijos (2012 05 07–08)
Paskelbta: 2012-05-09 18:15:03

Gegužės 7 d., pirmadienį, arkivyskupijos konferencijų salėje vyko atviras, daug žmonių patraukęs vidinio išgydymo vakaras „Ateikime pažinti Dievą kaip savo tikrąjį Tėvą“. Jį rengė Katalikų evangelizacijos centras, pakviesdamas jam vadovauti svečius iš Anglijos – tris vaikus išauginusius sutuoktinius Lisą ir Christopherį Guinnessus, kurie jau 20 metų tarnauja vidiniam išgydymui, tarptautinėje vidinio išgydymo tarnystėje „Gyvasis vanduo“ ir siekia padėti turintiems tapatybės ir bendravimo problemų, kenčiantiems dėl sužeidimų žmogiškųjų santykių ir lytiškumo srityje.

Gausūs įvairaus amžiaus minėto vidinio išgydymo vakaro dalyviai buvo raginami pažvelgti į savo santykį su žemiškuoju tėvu, patikėti Viešpaties išgydymui šio santykio sužeidimus, įsiskaudinimus, kurie neleidžia žmogui pilnutinai džiaugtis Dievo meile. Pasak dr.  L. Guinnessos, žemiškieji tėvai ne visada patenkina pačius giliausius vaikų poreikius, nes ir patys nebūna gilioje širdies vienybėje su Dievu Tėvu. Be to, žmogus gali jausti vidinę našlaitystę, kurios niekas, be Dievo meilės, negali panaikinti. Vakaro dalyviai buvo akinami patikėti, jog žmogus yra mylimas Dievo Tėvo  vaikas, buvo kviečiami melstis, jog pats Viešpats panaikintų tas vidines kliūtis ir užtvaras, kurios trukdo priimti Dievo Tėvo meilę, jo tėviškumą.

Gegužės 8 d., antradienį, pranciškonų svečių namų konferencijų salėje svečiai iš Anglijos vedė ugdymo seminarą „Dievo meilės patirties svarba pastoraciniame darbe“. Jame dalyvavo apie 100 žmonių – dauguma kunigų, vienuolių, aktyvių pastoracijos darbuotojų, į įvairias sielovadines programas įsitraukusių savanorių ne tik iš Kauno arkivyskupijos.

Seminare nagrinėta, kaip patiems sau ir kitiems padėti pasiekti svarbiausią savo krikščioniškosios kelionės tikslą – atkurti vaikišku pasitikėjimu grindžiamą santykį su Dievu, susigrąžinti dėl įvairių sužeidimų ir nuodėmės prarastą ar aptemdytą Dievo vaiko savimonę, atrasti Dievą kaip mylintį ir mums laiminantį Tėvą.

Prelegentai kvietė apmąstyti įvairių, dažniausiai vaikystėje patirtų sužeidimų ir nuodėmingumo nulemtą betėvystės, našlaitiškumo jauseną ir Jėzaus prisikėlimu grąžintą bei dovanotą įvaikystę – Dievo vaikų patirtį. Pasak prelegentų, šie „dieviškieji mainai“, šis perkeitimas vyksta per atleidimą ir atperkamąją Kryžiaus auką.

Katalikų evangelizacijos centras Kaune pradėjo įgyvendinti psichiatrijos dr. L. Guinnessos sukurtą evangelizacinę programą „Pradžioje“. Ja siekiama padėti žmonėms pamatyti savo gyvenimo šaknis, atkurti vaikišku pasitikėjimu grindžiamą santykį su Dievu.

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune