Kauno I dekanato parapijų šeimų kelionė į pal. J. Matulaičio tėviškę Lūginę (2012 05 13)
Paskelbta: 2012-05-14 09:29:12

Gegužės 13 d. Kauno I dekanato Šeimos centras organizavo dekanato parapijų šeimų kelionę į palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginę. Čia kiekvienais metais savaitgalį, artimiausią Tarptautinei šeimos dienai (minima gegužės 15 d.), vyksta Šeimų šventė. Simboliška, kad šiemet, jau tryliktais metais, minima šventė vyko gegužės 13-ąją. Gegužės mėnuo nuo seno yra skiriamas Švč. Dievo Motinai Marijai, o mėnesį tarp Motinos dienos ir Tėvo dienos Lietuvos vyskupai šiemet yra paskelbę Maldos už šeimą mėnesiu. Gegužės 13-oji mums taip pat primena Švč. M. Marijos apsireiškimus Fatimoje, kai ji pasirodė trims piemenėliams ir kvietė atgailauti už žmonių nuodėmes.

Kelionė prasidėjo Rožinio malda už parapijų ir visos Lietuvos šeimas. Nors orų prognozės nežadėjo nieko gero, dangus pragiedrėjo, o pakelėje besidriekiantys rapsų laukai savo geltonumu tarsi rungėsi su pasirodžiusia saulute.

Piligrimus Marijampolėje pasitiko Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos ses. Viktorija Plečkaitytė MSV. Ji aprodė Palaimintojo J. Matulaičio muziejų, supažindino su Marijonų vienuolijos įsikūrimo istorija bei iškilia palaimintojo asmenybe. Trumpam užsukę į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo baziliką ir pasimeldę prie pal. J. Matulaičio kapo, kelionės dalyviai išvyko Lūginės link.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis prie Palaimintojo J. Matulaičio koplytėlės. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Savo homilijoje jis pabrėžė santuoka grindžiamos šeimos vertę. „Šiandien neretai pasigirsta balsų apie naujas šeimos formas. Tokių idėjų šaknys slypi savanaudškume. Žmogus žmogui tampa kasdienio vartojimo daiktu. Turime grąžinti šeimai visą jos spindesį“, – kalbėjo vyskupas. Jis pakvietė melstis už šeimas – jų šiandieną ir ateitį.

Po šv. Mišių Marijampolės savivaldybės nusipelniusias šeimas pasveikino Seimo nariai J.Olekas, A. Vidžiūnas, A. Mitrulevičius. Susirinkusiems žodį tarė Marijampolės savivaldybės meras V.Brazys, Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC ir kt. Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro vadovė Lina Braukylienė paragino Seimo narius nelikti abejingus balsuojant už Konstitucijos pataisą, jog šeima kyla iš santuokos. Po sveikinimų pagerbtos šeimos bei visi susirinkusieji buvo pakviesti pasodinti ąžuoliuko - šeimos tvirtybės simbolio.

 

Po nuotaikingo koncerto vyskupas R. Norvila palaimino gausiai vaišėmis nukrautą stalą, kuris buvo paruoštas netoliese esančioje palapinėje. Pasistiprinę kelionės dalyviai aplankė Pal. J.Matulaičio koplyčią, pasigėrėjo nuostabia gamta, o keliaudami namo dalijosi patirtais išgyvenimais ir diskutavo apie šeimų aktualijas.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune