Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Kaip Marija garbino dvelkiant Šventajai Dvasiai“(2012 05 19)
Paskelbta: 2012-05-21 13:11:03

Gegužės 19-ąją į Susikaupimo dieną Kaune jau trečią kartą šiais metais buvo pakviesti nepaliaujamos Švč. Sakramento adoracijos arkikatedroje bazilikoje ir Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje dalyviai, taip garbinantys Viešpatį Eucharistijoje savo parapijose bei visi, kurie norėtų Sekminių laukti įsižiūrėdami į Marijos pavyzdį. Susikaupimo dienos dalyvius šito mokė dvi konferencijas vedęs svečias iš Vilniaus – tėvas Jonas Emanuelis, Šv. Jono kongregacijos prioras.

„Prašykime Marijos, kad ji padėtų mums atrasti Dievo Tėvo meilę Šventojoje Dvasioje“, – pradedant Sekminių devyndienį ragino t. Jonas Emanuelis arkikatedros bazilikos Švč. Sakramento koplyčioje, kur renginio pradžioje aukojo šv. Mišias. Kaip sakė savo homilijoje, Jėzus labiausiai troško būti viena su Tėvu. Taip ir krikščionio gyvenimo tikslas – visiškai priimti Dievo meilę, būti Tėvo vaikais, vykdančiais jo valią. To meldžia Šventoji Dvasia – to jos turi prašyti ir žmogus, nes didžiausias džiaugsmas yra giliausioje širdies kertelėje šauktis „Tėve!“

Pirmojoje konferencijoje t. Jonas Emanuelis priminė, jog Jėzus buvo pažadėjęs atsiųsti Šventąją Dvasią – Tiesos ir Meilės Dvasią (plg. Jn 14). Ji svarbi kiekvienam žmogui, jei jis irgi nori išgyventi Tiesos ir Meilės pilnatvę. Ją per Sekmines, kurių laukė melsdamasi su apštalais aukštutiniame kambaryje, išgyveno Marija, tada pripildyta Šventosios Dvasios. Tad geriausias būdas, kaip tai pasiekti, – uoliai melstis su Marija, stengtis, kad visa egzistencija būtų persunkta nuolatinės maldos, o širdis nuolat atgręžta į Dievą. Konferencijoje buvo aptarti Sekminių ženklai (pagal Apaštalų darbų knygą 2, 1–4) – smarkus vėjas (gyvybės dvelksmas) ir ugnies liežuviai (visa uždeganti, nuskaistinanti, bet ne sunaikinanti ugnis). Su Marija, tos meilės ugnies paliesta, turime prašyti Šventąją Dvasią širdžių perkeitimo.

Antrojoje konferencijoje pabrėžta: kartu su apaštalais priėmusi Šventąją Dvasią, Marija atsideda motinystei Bažnyčios labui. Šia motinyste ji yra šalia Tėvo, ji tiki Dievo meile, kurią teikia Šventoji Dvasia. Ar mes renkamės tikėti Dievo meile? Ar Dievui atiduodame visas teises savo sielos atžvilgiu? Ar sutinkame, jog Dievas yra mums vienintelis ir būtiniausias? Ar mokame jo šauktis? Keldamas šiuo klausimus, t. Jonas Emanuelis kvietė įsiklausyti į Marijos raginimą gręžtis į Tėvą, šauktis jo, prašyti Šventosios Dvasios pripildymo. Šiame kelyje Marija yra pagalba ir viltis, ji prašo kiekvieno žmogaus ir visos Bažnyčios šventumo.

Susikaupimo dienos dalyviai po konferencijų drauge bičiuliškai bendravo agapėje, vėliau dar adoravo Švč. Sakramentą, turėjo galimybę susitaikyti su Dievu priimdami Sutaikinimo sakramentą.

Švč. Sakramento adoruotojai drauge rinksis ir birželį 9 d., Devintinių išvakarėse. Pasak ses. Aloyzos Malinauskaitės SJE, Švč. Sakramento nepaliaujamos adoracijos koordinatorės ir šių renginių organizatorės, tada vyks susitikimas su Šv. Jono seserimi Marija Dovyde (Prancūzija), kuri spalį jau viešėjo Kaune ir darsyk atvyks Susikaupimo dienos dalyvių prašymu.

Išsamiau apie birželio 9 d. Susikaupimo dieną žr. čia >> .

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune