Švč. Trejybės iškilmės ir padėka Viešpačiui už mokslo metus Kauno kunigų seminarijoje (2012 06 03–04)
Paskelbta: 2012-06-05 11:32:28

Birželio 3 dieną Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje minėti tituliniai Švenčiausiosios Trejybės atlaidai. Kartu su seminaristais meldėsi ir gausi kiekvieną sekmadienį į šią bažnyčią susirenkanti miesto gyventojų bendruomenė. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo kun. Vilius Sikorskas.

Sakydamas homiliją, kunigas pabrėžė bendruomeniškumo svarbą. Pasak jo, tik bendruomenėje jaučiama vienybė, tik joje galima jau dabar skonėtis Švenčiausiosios Trejybės gyvenimu, tuo nuolatos Tėvo dalijamu gyvenimu, į kurį duris atvėrė Kristus ir kurį laiduoja Šventoji Dvasia.

Per šv. Mišias buvo laiminami pamaldose dalyvavę tėvai. Giedojo Kauno kunigų seminarijos choras, kuriam pagelbėjo maestro Mindaugas Radzevičius, Ramūnas Baranauskas ir Laima Botyrienė.

Birželio 4 dieną Kauno kunigų seminarijos bendruomenė malda dėkojo Viešpačiui už besibaigiančius mokslo metus. Ta proga kartu su seminaristais iškilmingose šv. Mišiose dalyvavo dėstytojai, seminarijos darbuotojai bei geradariai. Eucharistijos šventimui vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kartu meldėsi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, seminarijos vadovybė, konfesarijai, kiti kunigai svečiai.

Sakydamas homiliją, vyskupas Jonas Kauneckas, pasinaudodamas dienos liturginiais skaitiniais, ragino parodyti visą stropumą, kad savo tikėjimu būtų įmanoma išugdyti dorybę, dorybe – pažinimą, pažinimu – susivaldymą, susivaldymu – ištvermę, ištverme – maldingumą, maldingumu – brolybę, o brolybe – meilę. Pasak vyskupo, tiesa šiandien griaunama ne tada, kai prieš ją kovojama, bet tada, kai ja negyvenama. Pasakodamas savo asmeninę patirtį, vyskupas linkėjo būti ne atmetimo, bet kertiniais akmenimis. Juk tam reikia tiek nedaug – tiesiog gyventi skelbiama tiesa, skelbiamomis idėjomis.

Pasibaigus Eucharistijai, seminarijos kiemelyje tradiciškai buvo padaryta bendra seminarijos bendruomenės ir svečių nuotrauka.

Ganytojo žodis

Tikroji meilė – tai ne emocijos ir ne keli centai, įdėti į elgetos ranką, bet angažavimas kovoti už teisingesnę ir geresnę visuomenę, geresnę Lietuvą; tai gebėjimas atleisti nuoskaudas ir kasdienis tarnavimas vieni kitiems toje vietoje, kur Dievas leidžia mums būti ir veikti.

 Arkivysk. S. Tamkevičiaus herbas+ Sigitas TAMKEVIČIUS

Iš homilijos minint CARITO 30-metį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune