Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune (2012 06 09)
Paskelbta: 2012-06-13 09:16:50

Birželio 9 d., šeštadienį, Švč. Sakramento adoruotojai rinkosi į Susikaupimo dieną. Joje tąsyk viešėjo Šv. Jono seserys, o konferenciją tema „Eucharistinis slėpinys Didžiojo ketvirtadienio ir Kristaus Kūno ir Kraujo šventės liturgijoje“ vedė šios kongregacijos sesuo iš Prancūzijos Marie Jean Baptiste.

Per 80 dalyvių – ne tik iš Kauno, bet ir iš Jonavos, Alytaus, Švenčionėlių – pradėjo Susikaupimo renginį drauge švęsdami šv. Mišias arkikatedros bazilikos Švč. Sakramento koplyčioje. Joms vadovavo arkikatedros klebonas kun. Evaldas Vitulskis.

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmių išvakarėse vykusiame renginyje ypač Eucharistiją branginantys Susikaupimo dienos dalyviai, vėliau arkikatedros parapijos namuose klausydami konferencijų, užduodami klausimų, drauge adoruodami, turėjo puikią progą giliau suvokti, kokia didžiulė jėga ir gelmė visos Bažnyčios ir atskiro žmogaus gyvenime yra Eucharistijos slėpinys, deramai, sąmoningai švenčiama jo liturgija. Kaip liudijo Šv. Jono sesuo Marie Jean, ji pati atrado adoraciją būdama 21-erių metų, o 24-erių Viešpats šiuo keliu atvedė ją į vienuolyną. Ses. Marie Jean džiaugėsi būdama Lietuvoje, kur ji naujai atrado Dievo Gailestingumo slėpinį per šv. Faustinos dienoraščius, kuriuose bažnyčių tabernakulis pavadintas Gailestingumo sostu.

Konferencijų pradžioje ses. Marie Jean atkreipė dėmesį į pal. Jono Pauliaus II apaštališkąjį paraginimą „Ecclesia in “Europa“ (2003), naujai iškėlusį Bažnyčios misiją – iš naujo atrasti liturgiją, kad ji būtų žmonijai Jėzaus artumo atnaujintas ženklas. Sesuo pabrėžė, kaip svarbu šiandien liturgijos autentiškumas, šventimas (ypač Eucharistijos ir Susitaikymo), atsinaujinimas ir ugdymas, įsiklausant popiežiaus paraginimą Bažnyčiai Europoje: „būk besimeldžianti, Dievą šlovinanti, jo absoliučią pirmenybę pripažįstanti ir su džiugiu tikėjimu jį aukštinanti Bažnyčia. Iš naujo atrask slėpinio jausmą: išgyvenk jį su nuolankiu dėkingumu.“ Primindama popiežiaus Benedikto XVI apaštališkąjį paraginimą „Sacramentum Caritatis“ (2007), ses. Marie Jean atkreipė dėmesį į Šventojo Tėvo mintį, jog geriausia katechezė apie Eucharistijos liturgiją yra jos šventimas (pasak konferencijos vedėjos, sakramentų šviesa ir istoriškai žymiai greičiau plito, nei jų paaiškinimai).

Konferencijose ses. Marie Jean išsamiai aptarė Didžiojo ketvirtadienio Jėzaus gestus per Paskutinę vakarienę su mokiniais, ragindama priimti juos tikėjimo paklusnumu. Kojų plovimas, pasak sesers, – tai pati giliausia intencija, pati giliausia Eucharistijos dvasia – vienas kito priėmimas, broliška meilė, abipusis nusižeminimas, meilė ir švelnumas.

Šv. Jono sesuo savo mokyme apie šv. Mišias pabrėžė, koks svarbus yra tikslus jų liturgijos šventimas ir, be kita ko, dalyvaujančiųjų suvokimas, kas jose yra esminio. Eucharistiją švenčianti Bažnyčia palyginta su sužadėtine, kuri meilės gestais priima Sužadėtinio – Jėzaus Kristaus Kūną. Su klausytojais ses. Marie Jean pasidalijo išsamiomis įžvalgomis apie Mišių esmines dalis, kuriuose atpažįstame keturis Jėzaus gestus iš Paskutinės vakarienės (duonos paėmimo, laiminimo, laužymo ir dalijimo savo mokiniams),

Sesuo pabrėžė, jog Eucharistijos slėpinys skatina širdžių atvirumą – tai šviesa, apšviečianti Raštų prasmę, ji kaip ugnis, uždeganti liudyti Kristaus Prisikėlimo šviesą. Mūsų šalyje apaštalaujanti sesuo prancūzė linkėjo, jog būtent Eucharistijos apšviestas tikinčiųjų gyvenimas šiandien visai Lietuvai spinduliuotų Prisikėlimo džiaugsmą.

Švč. Sakramento adoruotojai, pasak koordinatorės ses. Aloyzos Malinauskaitės, vasarą turės galimybę dalyvauti Šv. Jono seserų rengiamose rekolekcijose, o norintys garbinti Jėzų Eucharistijos slėpinyje kviečiami įsitraukti į adoraciją tose mūsų arkivyskupijose šventovėse, kur ji rengiama.

Nepaliaujama Eucharistijos adoracija Kaune vyksta Švč. Sakramento (studentų) bažnyčioje, kasdien ji rengiama arkikatedroje bazilikoje, taip mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Eucharistija adoruojama seserų benediktinių rūpesčiu Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje, eucharistiečių – Šiluvos bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje, taip pat Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos namų koplyčioje (žr. išsamiau >>)

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune