„Šviesos kelias“ su Prisikėlusiuoju Kauno klinikų tuneliuose (2022 05 04)
Paskelbta: 2022-05-09 16:49:34

Gegužės 4 d. LSMU Kauno klinikų tuneliuose jau ketvirtą kartą buvo einamas „Šviesos kelias“, kurį sudarė 12 stočių, apmąstančių Kristaus Prisikėlimą. Šiais metais dar laikantis saugumo reikalavimų, procesijoje tuneliu nuo Endokrinologijos klinikos iki Skubios pagalbos ir traumų centro, melsdamiesi Gailestingumo vainikėlį, ėjo kapelionas ir dvasinė asistentė. Prie kiekvienos stoties laukė po vieną darbuotoją ar ligonių atstovą, kurie perskaitė Evangelijos ištrauką ir mąstymą.

„Šviesos kelią“ pradėdamas malda, Kauno klinikų kapelionas kunigas Nerijus Pipiras linkėjo šiame kelyje pakeliauti bent jau trumpai su Nepažįstamuoju ir pažinti Jį, kai Jis atvers Raštų prasmę bei laužys Duoną. Stočių Evangelijos skaitinius ir apmąstymus pagal Tiberiados bendruomenės brolio Morkaus parengtą eigą skaitė gydytojai, slaugytojai, nemedicininių padalinių, administracijos ir pacientų atstovai.

Apibendrindamas nueitą kelią, kapelionas kunigas Nerijus Pipiras sakė: „Viešpatie Jėzau, į mokinių tarpą atėjęs durims esant užrakintoms, ateik ir į mūsų širdis, kai širdies durys užrakintos iš baimės. Leiskis būti atpažįstamas šiuose koridoriuose, pabūki šalia tų, kurie šiandien yra vieniši ir nelaimingi, plačiai atverk savo namų duris tiems, kurie šią valandą keliauja iš šio pasaulio, ir priimk juos į savo ramybės bei atilsio šalį, nušluostyk ašaras tų, kurie netekę namų bei Tėvynės, dovanok taiką ir ramybę visam pasauliui.“

Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune