Kauno II dekanato parapijų sutvirtinamųjų padrąsinimas ieškoti gyvenimo kelio ir krypties (2022 05 07)
Paskelbta: 2022-05-09 21:56:15

Nuotraukos –  Urtės Šedvilaitės

„Gyventi su prasme ir gyventi be pabaigos“ – šitokį pasiūlymą išgirdo Raudondvario, Babtų, Karmėlavos ir Vilkijos sutvirtinamieji, gegužės 7 d. įveikę „Užtvirtink“ piligrimystės maršrutą.

Tą dieną Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius palaimino ir išlydėjo šventoriuje susirinkusius 60 jaunuolių, juos lydinčius savanorius ir katechetus. Kelyje link Kulautuvos visus 14 km kartu žygiavo, „klebonišku“ plovu vaišino ir išpažinčių klausė Kauno II dekanato dekanas, Raudondvario parapijos klebonas monsinjoras Augustinas Paulauskas ir Babtų bei Panevėžiuko parapijų klebonas kunigas Žilvinas Zinkevičius.

Atsiliepimuose apie žygį jo dalyviai džiaugėsi naujomis pažintimis, pokalbiais, kurie neleido rastis nuovargiui kelyje, savanorių dėmesingumu, vedėjo Justino Visicko atviru tikėjimo liudijimu ir šmaikščiais juokeliais, Dievo dovanotu oru ir pabudusia gamta.

Sutvirtinamųjų dienos „vinis“ buvo pokalbis „Klausk drąsiai“ su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu, nuoširdžiai ir tiesiai atsakinėjusiu į gausius anonimiškus dalyvių klausimus – nuo klausimo: „Ar esate kada nors įsimylėjęs?“ iki: „Ar nenusibosta kasdien melstis?“; ir, žinoma, neišvengiamo klausimo, kaip atpažinti pašaukimą, ir dar drąsesnio: „Ar svajojat būti popiežiumi?“

Jaunuoliai su nuostaba klausėsi ganytojo atviro liudijimo ir atsakymų. Pabaigoje drauge švęsdami Gerojo Ganytojo sekmadienio šventąsias Mišias išgirdo apibendrinantį atsakymą į klausimą, kaip būti laimingam. Tai mylėti Dievą, mylėti žmones, mylėti save. „Ieškokite gyvenime krypties ir kelio, taip atrasite ir savo pašaukimą“, – sakė arkivyskupas Kęstutis jaunuoliams, besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacijaGanytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune