Liepos 6-ąją – padėka už Lietuvos valstybę
Paskelbta: 2022-07-07 14:40:23

„Ši malda – tai padėka gerajam Dievui už Lietuvos valstybę. Didžiuojamės ja ir prašome gerojo Dievo apsaugos, globos ir visiems mums Viešpaties malonių gausos“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas liepos 6-ąją iškilmingose šv. Mišiose, kuriose melstasi už Lietuvą, švenčiančią Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

Šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje koncelebravo vėliau homiliją pasakęs Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, kunigas Artūras Kazlauskas, kunigas Vincentas Lizdenis, tėvai redemptoristai Rastislavas Dluhý ir Peteris Hertelis bei kunigas Kastytis Šulčius.

Homilijoje arkivyskupas Lionginas Virbalas atkreipė dėmesį į įsipareigojimo svarbą – įsipareigoti tam, kad himne apgiedama tiesa, šviesa, vienybė tikrai ženklintų Lietuvos ateitį. Rusijos žiauri agresija prieš Ukrainą dar labiau skatina įsipareigojimą gyventi kaip savo šalies žmonėms, savo tautos sūnums ir dukterims.

Homilijoje prisiminta tądien Bažnyčios minėta XIX a. mergelė ir kankinė šv. Marija Goreti bei mūsų laikų Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė – abi patyrė prievartą, tačiau išliko drąsios. Pasak ganytojo, brutalumas, blogis ima viršų tik laikinai ir negali nugalėti tų, kurie remiasi Dievu.

Žvelgdamas į tos dienos Evangeliją (Mt 10–1, 7), arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog Jėzus eina ieškoti ir labiausiai paklydusios avies. Tai ženklas, jog Dievui yra svarbūs visi žmonės, esame Jo siunčiami ir ginami.

Šią Valstybės dieną Visuotiniais maldavimais, kuriuos skelbė kurijos sielovados bendradarbiai, prašyta Dievo palaimos Bažnyčiai – kad ji būtų Jėzaus žinios skleidėja mūsų šalies žmonių širdyse, ir Lietuvai – kad ji būtų drąsi ir kūrybinga mūsų bendrų namų statytoja.

Šia proga melstasi už gimtadienį švenčiantį arkivyskupą Lionginą, taip pat už valstybės vadovus, jų dėmesingumą silpniausiems piliečiams, o vykstantį karą mums seseriškoje Ukrainoje priminė maldavimas, kad pasaulyje karo strategijas keistų taikos projektai.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune