Pradedant metus – jaunimo pasimatymo vakaras su Dievu ir su geriausiu policijos pareigūnu (2022 01 04)
Paskelbta: 2023-01-12 14:27:05

Nuotraukos – Urtės Šedvilaitės

Sausio 4 d., pirmąjį mėnesio trečiadienį, Kauno arkikatedroje jaunimas klaupėsi priešais Viešpaties altorių ir kartu su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi SJ meldėsi už popiežių emeritą Benediktą XVI, prašant suteikti jam amžinosios šviesos spindesį Tėvo Karalystėje. Švč. Sakramento adoracijoje giesme, o šv. Mišių metu Žodžio liturgijoje patarnavo „Jaunieji misionieriai“. Tvirtomis šypsenomis pasipuošę šie jaunuoliai.

Kardinolas homilijoje, be kita, pasidalijo mintimis iš popiežiaus emerito Benedikto XVI dvasinio testamento:

„Jei atsigręžiu į savuosius dešimtmečius, pirmiausia matau daug priežasčių dėkoti. Pirma – pačiam Dievui, kuris davė gyvenimą ir vedė per įvairius, painius laikus. Antra – tėvams, kurie ir sunkiu metu suteikė gyvybę bei didelių aukų kaina ir savo meile paruošė nuostabią buveinę. Pastaroji kaip skaidri šviesa iki šiol apšviečia visas mano dienas. Skaidrus tėvo tikėjimas kaip kelrodis tarp visų mano mokslinių laimėjimų. Gilus motinos atsidavimas ir didelis gerumas yra palikimas, už kurį niekada negalėsiu pakankamai padėkoti. Iš visos širdies dėkoju Dievui ir už daugybę draugų, kuriuos jis visada statė šalia manęs. Už bendradarbius, mokinius ir mokytojus. Visus jų sudėtingumus patikiu Dievo gerumui. <...> Tvirtai laikykitės tikėjimo, neleiskite sau susipainioti. Dažnai atrodo, kad mokslas gali pateikti neginčijamų rezultatų, prieštaraujančių katalikų tikėjimui. Nuo seno patyriau gamtos mokslų permainas ir galėjau stebėti, kaip išnyko tikėjimui prieštaraujantys tariami tikrumai. Madingos frazės pasirodė esą ne mokslas, o filosofinės interpretacijos, tik tariamai susijusios su mokslu. Neįpulkite.“

Kaip unikalu, kad po šventų Mišių jaunimas leidosi į atvirą pokalbį su vyru, kurio apibūdinimai taip pat sugriuvo. Kadaise jis buvo mušeika, kurio nenorėjo priimti jokia Kauno mokykla. O šiandien jis geriausias Lietuvos policininkas, apdovanotas pačios prezidentės. Pats Dalius Mackelas sako, kad jis pirmiausia tėtis, mylimos žmonos vyras, o jau tada pareigūnas.

Apie darbų prasmę bei tikėjimo skonį pasimatymo metu Dalių kalbino tikybos mokytojas komikas Justinas Visickas. O pokalbiui duris atvėrė Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centras.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune