Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pasidalyta apie kunigystę: ar viską galime atidėti dėl žmogaus? (2022 01 27)
Paskelbta: 2023-01-28 16:55:41

Nuotraukos – Kauno I dekanato

Sausio 27 d. Šv. Antano Paduviečio parapijoje vyko pirmoji šiais metais Kauno I dekanato kunigų konferencija. Tradiciškai ji pradėta bendra Valandų liturgijos Dienine.

Po bendros maldos susirinkusiuosius pasveikinęs konferencijai pirmininkavęs Kauno I dekanato dekanas ir arkikatedros bazilikos parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius atkreipė dėmesį, jog numatyta susitikimo tema – kunigiškoji tapatybė – kyla iš kunigų vienybės poreikio, vieni kitų supratimo, rūpinimosi vieni kitais.

Apie kunigystę, iššūkius jos kelyje mintimis pasidalijo šios konferencijos svečias – Plungės dekanato dekanas ir Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Vytautas Gedvainis.

Pasak dvasininko, gyvename įdomiais ir nelengvais laikais. Šiuo laiku esame ypač svarbūs ir žmonėms, ir vieni kitiems. Todėl labai svarbu palaikyti vieni kitus malda. Kunigas neturi asimiliuotis su pasauliu, ištirpti minioje. Todėl klausimą kas esi, kunige? reikia pirmiausia užduoti ir sau patiems.

Pasak kun. V. Gedvainio, kunigas turi būti tarsi ženklu, raktu ir dieviškuoju Žodžiu. Dievas davė kunigystę kaip ženklą, kaip nuorodą žmonėms į amžinybę. Kunigystė tampa tarsi raktu, atrakinančiu duris į žmogaus santykį su Dievu. Prelegentas ragino brolius kunigus pamąstyti, kiek laiko skiria žmogui, kaip jį priima, kaip su juo kalbasi. Ar viską gali atidėti dėl žmogaus?

Galiausiai pats kunigas yra tarsi dieviškasis Žodis. Ar žmogaus atėjimas pas kunigą yra sakralus, ar išlaikomas pagarbus santykis, ar žmogus didesnis už mane? Tik taip, pasak kun. V. Gedvainio, galime viltis, kad po susitikimo su kunigu žmogus išsineš Dievo Žodį.

Baigdamas konferenciją, svečias palinkėjo visiems nepamiršti, jog kiekvienas kunigas gali suteikti žmogui galimybę iš naujo gimti Dievo šviesoje.

Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji klausimai. Bendrystė baigta prie arbatos puodelio.

Kauno I dekanato informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune