Kauno „Vyturio“ gimnazijos bendruomenės malda Šv. Jono Bosko dieną (2023 01 31)
Paskelbta: 2023-02-01 13:11:03

Šv. Jono Bosko šventinė diena, sausio 31-oji, Kauno „Vyturio“ gimnazijos mokiniams ir mokytojams prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Dėkojame kardinolui už tėvišką padrąsinimą, palaiminimą, brangų laiką kartu.

Šv. Jonas Boskas popiežiaus šv. Jono Pauliaus II yra paskelbtas jaunimo tėvu ir mokytoju. „Laimėkite mokinio širdį, – sakė šv. Jonas Boskas, – ir galėsite daryti įtaką jam, siekdami gėrio. Padarykime, kad mes, būtume jų mylimi, ir užkariautume jų širdis. O kai turėsime jų širdis, parodę, kad patys esame geri ir teisingi, mes vesime juos ten, kur jiems reikia eiti.“

Siekiame, kad šie žodžiai būtų gyvi mūsų gimnazijos bendruomenėje. Dėkojame Šv. Antano Paduviečio klebonui, gimnazijos kapelionui kunigui Evaldui Vitulskiui.

Aleksandra Bancevičienė,
Kauno „Vyturio“ gimnazija

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune