Sutvirtinimą priėmė Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenėje pasirengimo kelią ėję jaunuoliai (2023 05 24)
Paskelbta: 2023-05-30 12:02:38

Nuotraukos – Agnietės Čisler

Gegužės 24 dieną įvyko ilgai lauktas Kauno arkikatedros parapijos daugiau kaip 40-ies jaunų žmonių Sutvirtinimas. Šiems jaunuoliams Sutvirtinimo sakramentui pasiruošti padėjo Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenė.

Labai džiaugiamės šia devynis mėnesius trukusia kelione, nuoširdžiai dėkojame visiems sutvirtintiesiems už atviras širdis, diskusijas, laiką kartu, maldą; vadovams – už tokią gražią ir nuoširdžią tarnystę ir visiems, mus lydėjusiems šioje kelionėje, ypač brangiems kunigams.

Šv. Mišių homilijoje Sutvirtinimo sakramentą vėliau teikęs arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ priminė, kad Dvasia moko tiesos apie gyvenimą su Dievu. Šiame gyvenime esu „ne tik aš, bet ir mes“. Esame labai dėkingi, kad po šios kelionės esame mes – kad keliaujame kartu!

Jono Pauliaus II piligrimų centro informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune