Sekminių žygis į Šiluvą (2014 06 06–08)
Paskelbta: 2014-06-10 10:55:19

Birželio 6–8 d. arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centras kartu su arkivyskupijos Jaunimo centru pakvietė jaunimą į jau tradicinį piligriminį Sekminių žygį į Šiluvą. Šiais metais piligrimai kelionę pradėjo nuo Ugionių (Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios). Apie 70 piligrimų pasveikino Betygalos klebonas kun. Viktoras Aukštakalnis, papasakojo apie Ugionių bažnyčią bei garsujį šaltinėlį, ant kurio pastatyta medinė koplytėlė. Prisipylę vandens piligrimai pasiskirstė į grupeles, susipažino ir pradėjo žygį nešdami Lietuvos jaunimo dienų kryžių. Keliaudami apmąstė Kryžiaus kelio stotis ir meldėsi Rožinį. Vėlai vakare pasiekė Dvarviečių k. sodybą, čia įsikūrė ir apsistojo nakvynės.

Antrą dieną piligrimai pradėjo malda su liudijimais. Vėliau žygį tęsdami baidarėmis, turėjo vienas kitam įteikti dovanų Bažnyčios gimtadienio proga ir taip dar geriau pažinti bendražygius.

Šio žygio kulminacija tapo Sekminių vigilija. Dubysos slėnyje pastatytoje palapinėje į šv. Mišias susirinko daugybė tikinčiųjų net iš aplinkinių miestelių ir bendruomenių. Šv. Mišių liturgijai vadovavo arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Kęstutis Genys. Liturgijoje aktyviai dalyvavo kandidatai į nuolatinius diakonus, atvykę kartu su savo šeimomis. Visi liturgijos dalyviai atnaujino Krikšto sakramento pažadus, kandidatai į diakonus vigilijos dalyviams plovė kojas, taip parodydami savo troškimą tarnauti Bažnyčiai.

Po šv. Mišių vigiliją tęsė Švč. Sakramento adoracija su šlovinimu. Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“ iki vidurnakčio tarnavo melsdamiesi už žmones užtarimo malda. Tuo metu net keturi kunigai teikė Sutaikinimo sakramentą norintiems atlikti išpažintį.

Nors ir mažai miegoję, džiugiai nusiteikę piligrimai ankstų sekmadienio rytą žygį į Šiluvą pradėjo Šviesos keliu. Nešdami Jaunimo dienų kryžių, šlovindami vėliavomis ir giesmėmis pasiekė Šiluvos šventovę, o jos Bazilikoje šventė Sekminių sekmadienio šv. Mišias su vietos bendruomene.

Šis žygis buvo pilnas Šventosios Dvasios dovanų. Dėkojame Dievui už patirtas malones ir bendrystės džiaugsmą.

Mantas Kuraitis,
Jono Pauliaus II piligrimų centras
Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune