VDU Katalikų teologijos fakulteto absolventai aukojo Dievui įgytas žinias ir diplomus (2016 01 28)
Paskelbta: 2016-02-08 14:09:06

Fotografijos VDU KTF

Šiemet Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetą baigę Religinio švietimo ir Šeimotyros magistrantūros studijų programų absolventai sugalvojo netradicinę šventę. Diplomus, įgytas žinias ir jų taikymo būdą iškilmingų šv. Mišių metu jie paaukojo Dievui.

Šv. Mišioms vadovavęs augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas absolventams linkėjo įgytomis žiniomis dalytis su meile ir šv. Tomo Akviniečio pavyzdžiu būti išmintingiems bei nuolankiems. Po šv. Mišių vysk. K. Kėvalas suteikė absolventams iškilmingą palaiminimą, kuriuo išsiuntė vykdyti savo misijos pasaulyje. Šventė sutapo su Katalikų teologijos fakulteto globėjo, teologo šv. Tomo Akviniečio liturgine iškilme. Tikimasi, kad šventasis savo užtarimu padės naujiesiems magistrams vykdyti jiems patikėtą misiją visuomenėje ir globos juos visuose ateities darbuose.

Religinio švietimo magistrantų grupė savo studijų globėju buvo pasirinkusi šv. Joną Paulių II. Šios programos absolventai įteikė Katalikų teologijos fakultetui Maltoje gimusio šv. Jurgio (Giorgo Preca) relikvijas, kurias, dalyvaudama ERASMUS studentų mainų programoje, iš Maltos parvežė studentė Laura Stalauskaitė. Taip pat absolventai fakultetui skyrė logotipą su fakulteto globėjo šv. Tomo Akviniečio atvaizdu ir iškilmingai perdavė jį dekanui.

Idėja magistrantūros studijas baigti tokia švente kilo Religinio švietimo programos studentų seniūnui Mindaugui Adviloniui. Jis teigė, kad šios padėkos šv. Mišios yra pusantrų metų trukusių studijų kulminacija. Magistrantūros studijas Katalikų teologijos fakultete kai kurie absolventai apibūdino kaip pusantrų metų trukusias rekolekcijas, kurios padėjo įgyti dvasinį stuburą, naują, gilesnį žvilgsnį į Dievą, pasaulį, save bei leido panirti į tikėjimo slėpinių gelmes.

Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius sakė, kad tokiu būdu diplomai Katalikų teologijos fakultete įteikiami pirmą kartą. Dekanas džiaugėsi šia studentų iniciatyva. Pasak jo, tai parodė, kad studentai suvokė tikrąją religijos mokslų esmę: jų tikslas yra Dievas, o žinios, diplomas, išmintis yra tik priemonės keliauti Jo link.

Daugiau apie absolventų baigiamuosius darbus bei jų patirtį studijuojant VDU Katalikų teologijos fakultete Marijos radijo laidoje „Akademija“.


Jurgitos Matulevičiūtės pranešimas

 

Ganytojo žodis

Žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka KRISTŲ, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune