DIDYSIS TRIDIENIS: pamaldos arkikatedroje. Dievo gailestingumo žinia – ir kalinamiesiems
Paskelbta: 2016-03-23 17:34:30

Su visa Bažnyčia išgyvename DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ, o  kovo 24 dieną įžengiame į DIDĮJĮ VELYKINĮ VIEŠPATIES KANČIOS IR PRISIKĖLIMO TRIDIENĮ. Jį šiemet švenčiame ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metais, darsyk naujai ir su dėkingumu priimdami savo išgelbėjimo žinią iš Dievo meilės ir gailestingumo – per Kristaus Kančią ir pergalingąjį Jo Prisikėlimą.

Ši džiugioji naujiena pasieks ir kalinčiuosius: arkivyskupijos ganytojai su ja lankysis Pravieniškių pataisos namuose. Per šį Tridienį taip pat melsimės už kunigus, auka paremsime kenčiančius Artimųjų Rytų krikščionis, sveikinsime Krikštą priėmusius naujus Bažnyčios narius, savo tikėjimo brolius ir seseris.

Kovo 24 d., DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO, rytmetį arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai tradiciškai rinksis į arkivyskupijos bažnyčių Motiną – Kauno arkikatedrą baziliką. Čia bus švenčiamos KRIZMOS MIŠIOS >>, laiminama šventoji Krizma, katechumenų ir ligonių patepimo aliejai. Ypatingas šių Mišių momentas – kunigystės pažadų, kuriuos kunigai davė prie altoriaus Šventimų dieną, atnaujinimas. Tikintieji kviečiami dalyvauti ir melstis už savo ganytojus. Liturgijai vadovaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Didysis Tridienis Kauno arkikatedroje, kaip ir ir visose arkivyskupijos bažnyčiose, pradedamas PASKUTINĖS VAKARIENĖS Mišiomis. Jose dėkojama Dievui už Eucharistijos įsteigimą. Paskutinės vakarienės Mišioms arkikatedroje vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.

Kovo 25 d. yra DIDYSIS PENKTADIENIS – VIEŠPATIES KANČIOS DIENA. Joje laikomasi priešvelykinio pasninko. Vakare kviečiama švęsti VIEŠPATIES KANČIOS pamaldas. Jose bus rengiama rinkliava Šventojoje Žemėje bei visuose Artimuosiuose Rytuose kenčiantiems krikščionims >>.  Viso pasaulio katalikai ypač raginami dosniai prie jos prisidėti.

Po jų arkivyskupijos kurija Kaune rengia DIDŽIOJO PENKTADIENIO KRYŽIAUS KELIO PROCESIJĄ >>. Ji prasidės nuo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios 20 val. procesijoje dalyvaujama su žvakėmis. Procesija bus užbaigiama arkikatedroje bazilikoje palaiminimu Šventojo Kryžiaus relikvija. Didžiojo penktadienio liturgijai vadovaus arkivysk. L. Virbalas.

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ, kovo 26 d., Bažnyčia budi prie Viešpaties kapo.

Saulei nusileidus, švenčiama pati iškilmingiausia metuose VELYKNAKČIO keturių dalių – Žiburių, Žodžio, Krikšto bei Aukos – liturgija, kurios metu šią šventą naktį jau sulaukiama pačios džiugiausios krikščionims Kristaus Prisikėlimo naujienos. Kauno arkikatedroje Velyknaktis prasidės 20 val. Jo metu penki katechumenai taps Katalikų Bažnyčios nariais – jie priims Krikštą ir Sutvirtinimą. Visi Velyknačio dalyviai atnaujina Krikšto pažadus, tad kviečiama turėti žvakę. Liturgijai vadovaus vysk. K. Kėvalas.

Kovo 27 d., Velykų sekmadienio rytą, iškilmės arkikatedroje prasidės triskart aplink šventovę einama Velykine procesija.

Kauno arkivyskupijos ganytojai, kaip ir kasmet, aplankys kalinčius Pravieniškių pataisos namuose–atvirojoje kolonijoje. Didįjį ketvirtadienį arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas čia aukos Paskutinės vakarienės Mišias, Jėzaus tarnavimo pavyzdžiu plaus kojas nuteistiesiems ir devyniems jų suteiks Sutvirtinimą.

Kovo 30 d., Velykų IV dieną, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas lankysis ir aukos šv. Mišias Laisvės atėmimo vietų ligoninėje Pravieniškėse.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune