Arkivyskupijos Jaunimo šventė „PaJuDam vasara“ (2016 06 10)
Paskelbta: 2016-06-23 11:41:24

Birželio 10 d. arkivyskupijos Jaunimo centre nuo ryto būriavosi jaunuoliai, pasiryžę savanorystės tarnystei Kauno arkivyskupijos jaunimo šventėje. Savanoriai uoliai ruošėsi šventės pradžiai: pūtė balionus, kvietė žmones įsijungti į šventę, būriavosi Santakoje, kur buvo ruošiama scena koncertui, statė palapines, kabino Šventojo Rašto ištraukas, kad kiekvienas praeivis galėtų jąs pasirinkti, bei atliko daug kitų pasiruošimui būtinų darbelių.

Jaunimo šventė „PaJuDam vasara“ prasidėjo 15 val. šv. Mišiomis, kurių aukai vadovavo vyskupas Kęstutis Kėvalas, drauge su juo koncelebravo arkivyskupijos kunigai.

Homilijos metu vyskupas kalbėjo, ką reiškia būti žmogumi, apie dėkingumą už visas Dievo mums duotas dovanas. Taip pat skatino jaunimą nebijoti atsiliepti į Dievo pašaukimą nešti Kristų savo darbais į pasaulį. Kauno I dekanato jaunimo vadovai visuotinėje maldoje dėkojo už Dievo Bažnyčią ir visus joje tarnaujančius bei už visą jaunimą. Šv. Mišių auką giesme puošė Lietuvos jaunimo dienų šlovinimo choras, vadovaujamas Jeronimo Serebrinsko. Šv. Mišių pabaigoje buvo įteiktos padėkos dovanos visų  arkivyskupijos dekanatų Jaunimo centrų vadovams už jų indėlį į darbą su jaunimu.

Po šv. Mišių dalyviai buvo raginami neišsigąsti lietaus ir tęsti Jaunimo šventę arkivyskupijos konferencijų salėje. Visos numatytos pramogos – lindihopas, bendras šokis, balionų lankstymas, žuvyčių pynimas, rožinio darymas, sagų dekoravimas ir kita dėl oro sąlygų iš Santakos parko persikėlė į šią erdvę, kur visiems užteko vietos, buvo muzikos ir šėlsmo. Po aktyvių pramogų, nurimus lietui, dalyviai buvo kviečiami į koncertą Santakos parke, kurį mums dovanojo atlikėjai Liucija ir Karolis, Ignė ir Tadas bei grupės „KAM“, „Chebra“, „Leav“, „Baltasis kiras“.

Po šokių ir dainų jaunimas grįžo į Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčią susikaupimui ir vakaro maldai bei Švenčiausiojo Sakramento adoracijai. Kun. Aldonas Gudaitis SJ visus paskatino nebijoti ir grįžti prie Dievo gailestingumo ir meilės per Atgailos sakramentą. Tai padaryti jaunimui padėjo kunigai iš visos arkivyskupijos. Adoracijos metu šlovino jėzuitų jaunimo choras „Exaudi“.

Dėkojame visiems  arkivyskupijos kunigams, skyrusiems savo laiką ir maldas, Kauno pranciškonams, kurie mus taip svetingai priėmė, chorams, šlovinusiems Dievą giesme, visiems savanoriams, kurie neišsigando besikeičiančio oro ir liko ištikimi tarnystei, bei visiems rėmėjams, be kurių ši šventė nebūtų įvykusi.

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune