Arkivyskupijos kunigų konferencija – piligrimystėje į Kaišiadoris (2017 03 08)
Paskelbta: 2017-03-09 13:26:05

Nuotraukos Daliaus Šatrausko

Kovo 8 dieną vyko arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Šįkart, minint garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus ir rengiantis vasarą vyksiančiai jo beatifikacijai, surengta arkivyskupijos dvasininkų piligrimystė į Kaišiadoris, kur šios vyskupijos katedros kriptoje ilsisi žemiškieji ganytojo palaikai.

Kaišiadorių katedroje buvo aukojamos šv. Mišios. Joms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius ir kelios dešimtys konferencijoje dalyvavusių kunigų.

Šv. Mišių pradžioje visus pasveikino Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. A. Jurevičius ir perdavė nuoširdžius kartu negalėjusio dalyvauti Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko sveikinimo žodžius.

Homiliją sakęs Kaišiadorių vyskupas emeritas J. Matulaitis priminė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kovą už tikėjimą, tiesą. Pasak vyskupo emerito, T. Matulionis buvo Dievo siųstas ženklas Lietuvai, kurį ateities kartos turi išmokti perskaityti. Arkivyskupas drąsiai kovojo už tikėjimą, kilnius idealus, visur nešė Kristų. Žmogui, pasak vysk. J. Matulaičio, tik Kristaus gana.

Baigiantis šv. Mišioms visų iškilmėje dalyvavusių dvasininkų vardu buvo pasveikintas Kaišiadorių vyskupas emeritas J. Matulaitis, tą dieną šventęs savo 81-ąjį gimtadienį.

Vėliau buvo melstasi Kaišiadorių katedros kriptoje, prie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio palaikų. Arkivyskupas L. Virbalas SJ kvietė melstis prašant šio ganytojo užtarimo ir globos visiems, ypač sergantiems, kunigams.

Po bendros maldos generalvikaras mons. A. Jurevičius parodė šiuo metu remontuojamą koplyčią, kurioje po beatifikacijos bus gerbiamos Teofilio Matulionio relikvijos, taip pat Dievo Gailestingumo koplyčią, kurioje saugoma dar vyskupo T. Matulionio rūpesčiu pagaminta viena pirmųjų Vilniaus Dievo Gailestingumo paveikslo kopijų, taip pat gerbiamos šventųjų Jono Pauliaus II ir Faustinos bei pal. Mykolo Sopočkos relikvijos. 

Antrojoje konferencijos dalyje, kuri vyko Kaišiadorių vyskupijos Pastoracijos centre, buvo pristatyti Kauno arkivyskupijos parapijų pastoracinių tarybų nuostatai, aptarti kiti svarbūs klausimai. Kviesta, kad klebonai aktyviau ragintų savo parapijos jaunimą registruotis į vasarą vyksiančias Lietuvos jaunimo dienas, aptartos gairės rengiantis garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, pristatyti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje šimtmečio renginiai, raginta aktyviai dalyvauti spalio mėnesį numatomoje nacionalinėje piligriminėje kelionėje į Fatimą.

Susitikimas baigtas bendrais pietumis Kaišiadorių vyskupijos kurijoje.

Kun. Nerijus Pipiras

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune