Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės Kauno arkikatedroje
Paskelbta: 2017-06-29 16:53:02

Birželio 29 dieną, Bažnyčiai minint didžiuosius apaštalus Šv. Petrą ir Paulių, Kauno arkikatedroje buvo švenčiami tituliniai atlaidai. Arkikatedros dangiškųjų globėjų šv. apaštalų Petro ir Pauliaus skulptūros puošia jos Didįjį altorių. Tomo Podgaiskio darbe (1774 m.) apaštalai vaizduojami abipus Prisikėlusio Kristaus  – šv. Petras su raktais, o šv. Paulius su kalaviju ir knyga. Šie apaštalai, abu mirę kankinio mirtimi, pagal Bažnyčios tradiciją minimi tą pačią dieną. 

Pagrindinių šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo mons. Artūras Jagelavičius.

Arkikatedros dangiškųjų globėjų iškilmėse sveikindamas jos dalyvius, arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog ką tik su džiaugsmu šventėme arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju. Jis taip pat yra kankinys, tarp daugybės tų, kurie yra  per visus amžius besitęsiančioje Kristaus mokinių, jo ištikimiausių sekėjų eilėje. 

Vėliau sakęs homiliją ganytojas atkreipė dėmesį, jog Bažnyčia visada rėmėsi apaštalais, kurie tęsė Kristaus misiją – pasitikėjo, sekė Juo ir net gyvybę už Jį atidavė.

Apaštalas Paulius taip atsiliepė pašauktas Kristaus, kad visas tiesiog metėsi į Evangelijos skelbimą. Susitikimas Damasko kelyje perkeitė jo gyvenimą. Buvęs krikščionių persekiotojas Paulius tampa karštu Evangelijos skelbėju. Ganytojo žodžiais, juk tas, kuris sutiko prisikėlusį Kristų, ir nebegali gyventi taip, kaip seniau.

„Kristus savo galia gali pakeisti širdis, žmones, tautas ir visą pasaulį“, – sakė arkivyskupas, vėliau kalbėdamas apie kitą vilties liudytoją apaštalą Petrą. Jam Jėzus patiki savo Bažnyčią – patiki tam, kuris anksčiau buvo tik persigandęs žvejas, sakęs, jog nepažįsta Jėzaus. Tačiau vėliau Petras jau nebesiremia savimi, atsakydamas apie meilę Viešpačiui. Šios didžiųjų apaštalų istorijos mus stebina, bet žinome, jog Dievui nieko nėra neįmanoma, jei žmogus tik nesipriešina priimti Kristaus meilę ir visiškai Juo pasitikėti, klausyti Jo, esančio Bažnyčioje.

Homilija užbaigta iškeliant palaimintojo Teofiliaus pavyzdį, jo kankinystę kaip išskirtinį gyvenimo liudijimą. Remiantis tokiais žmonėmis, kaip pal. Teofilius ir kiti kankiniai, kuriama ir dabarties Bažnyčia. Pasak arkivyskupo, mus stiprina jų gyvenimas ir jų tikėjimas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune