Ligonių diena Šiluvoje – su asmenišku ligonių palaiminimu (2017 11 24)
Paskelbta: 2017-11-24 14:59:11

Lapkričio 24-ąją Šiluvoje buvo švenčiama Ligonių diena. Prašyti fizinės bei dvasinės sveikatos sau, savo artimiesiems susirinkusieji Šiluvos bazilikoje bei prie „Marijos radijo“ transliacijų iš pradžių drauge meldėsi Rožinį su Jono Pauliaus II namuose įsikūrusio Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso auklėtiniais.

Vėliau, pradedant Eucharistiją, visus pasveikino jai vadovavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Eucharistiją koncelebravo parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas, vikaras kun. Ramutis Janšauskas, seminarijos Parengiamojo kurso vadovas kun. Donatas Grigalius bei svečias iš Prancūzijos kun. Miguel Desjardins. Drauge su ses. Michaela Bornman Lietuvoje viešintis kunigas yra bendruomenės „Chemin Neuf”  atstovai – ši ekumeninė ir charizminė bendruomenė veikia daugiau kaip 30-yje šalių. Svečiai iš vakaro  susitiko su šeimomis, jaunimu renginyje Kaune, kurį organizavo VDU akademinės sielovados bendradarbiai bei arkivyskupijos Jaunimo centras.

Homiliją pasakęs arkivyskupas L. Virbalas atkreipė dėmesį į Dievo žodį, kalbantį apie Jėzaus pyktį ant prekiautojų šventykloje – „Jis sakė jiems: Parašyta: Mano namai turi būti maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne“ (Lk 19, 46). Jeruzalės šventykla žydams buvusi pati švenčiausia vieta, kur jie rinkdavosi Dievo garbinti.

Pasak ganytojo, šventyklos išniekinimas, jos naudojimas ne pagal tikrąją paskirtį visada skaudina tikinčiuosius. Tokių išniekintų, uždarytų šventyklų daug būta sovietmečiu. Arkivyskupas paminėjo ir Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčią Vilniuje, kurioje tarnavo (ganytojas beveik 10 metų buvo jos rektorius) – ji sovietų valdžios buvo uždaryta, paversta sandėliu, vėliau netgi ateizmo muziejumi ir atšventinta tik 1991 metais.

„Kiekvienas iš mūsų esame Dievo šventovės“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog šventovės sąvoką Dievo žodis mini ir kur kas plačiau. Štai apaštalas Paulius kalba: „„Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia?“ (1 Kor 3, 16), o apštalas Petras savo Pirmajame laiške ragina, kaip gyviesiems akmenims, statytis dvasinius namus (plg. 1 P 2, 5). Pasak ganytojo, mūsų nuodėmės, pykčiai, visa, kas atitolina nuo Dievo, šias šventoves subjauroja ir išniekina.  Kieno šventovėje gyvena Dievas, tas yra gražus ir stiprus, Dievas jį lydi, veda šventumo keliu į savo artumą.

„Prašykime Viešpatį, kad Jis gydytų apsigyvendamas mumyse ir mus keisdamas“, – sakė arkivyskupas užbaigdamas homiliją.

Visuotiniuose maldavimuose šioje Ligonių dienos Eucharistijoje buvo prašoma Jėzaus pagalbos visiems sergantiems, kad jie stiprėtų savo ligose ir galėtų Dievui dėkoti.

Eucharistijos pabaigoje arkivyskupas ir kunigai teikė asmenišką ligonių palaiminimą.

Šaltuoju metų laiku nuo spalio iki balandžio mėn. Ligonių dienos pamaldos Šiluvoje vyksta tik dieną, 12 val. Jos rengiamos paskutinį mėnesio penktadienį. Šiluvoje nuo seno Marija tituluojama Ligonių Sveikata. Per ilgus amžius daugybė žmonių Šiluvą lankė melsdami Dievo Motinos užtarimo savo kūno ir dvasios silpnume bei negalėse. Ligonių Sveikatai skirta ir koplyčia Bazilikoje. Už ligonius, jų artimuosius, slaugytojus ir medikus kasmet meldžiamasi ir didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune