Švenčiant Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą arkikatedroje – Dievo Motinos judėjimo šeimų palaiminimas (2017 12 08)
Paskelbta: 2017-12-11 12:56:17

Gruodžio 8-ąją, švenčiant Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmes Kauno arkikatedroje, vakaro šv. Mišiose dalyvavo į šventinį susitikimą susirinkusios Dievo Motinos šeimų judėjimo bendruomenės iš Kauno, Panevėžio ir kitur. 

Pasaulyje žinomos Dievo Motinos komandos (Equipes Notre-Dame) yra katalikų sutuoktinių judėjimas, padedantis jiems atrasti Dievo meilę ir ja dalintis. Jį prieš 50 metų įkūrė tėvas Henry Caffarelas Prancūzijoje. Judėjimas vienija daugiau kaip 70 tūkst. šeimų pasaulyje. Lietuvoje šeimas vienijančios šio judėjimo bendruomenės yra įsikūrusios Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Vievyje, Kazlų Rūdoje, Alytuje, Panevėžyje, Šiluvoje. Kaune veikia 6 Dievo Motinos komandos.

„Su Marija prasideda daug nuostabių dalykų“, – sakė šeimas arkikatedroje tą vakarą sveikinęs ir šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Mišias koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, mons. Artūras Jagelavičius, arkikatedros administratorius kun. Evaldas Vitulskis, kun. Rimantas Rimkus, lydintis Dievo Motinos komandas Panevėžyje. Patarnavo diak. Darius Chmieliauskas.

„Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventė susijusi su Marijos šventumu žemėje“, – sakė homilijoje arkivysk. L. Virbalas. Marija nuo pat savo gimimo buvo apsupta dieviškos šviesos. Nors gyveno kaip visi žmonės, Marija viską darė su nepaprastu atidumu Dievui. Jos šventumas yra pavyzdys mums, gyvenantiems žemėje.

Homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį į Evangeliją (Apreiškimą Marijai, Lk 1), duodančią šventumo kryptį. Visų gyvenime gali išsipildyti žodžiai: „Viešpats su tavimi“, „Štai aš Viešpaties tarnaitė“. Marija nuolat gyveno su Dievu. Kai Dievas yra mumyse, Jis pasilieka su savo malone, meile, švelnumu. Marija visiškai pasitikėjo Dievu. Ji žavi savo siekiu būti ištikima Dievui ir sunkiausiomis savo gyvenimo akimirkomis, kai kentėjo ir mirė ant kryžiaus jos Sūnus. Tai Marijos šventumo paslaptis ir mums nuostabus pavyzdys.

Ganytojas paragino puoselėti pašaukimą ir ugdytis ryžtą būti šventiems ir nesuteptiems Dievo akivaizdoje, prašyti Marijos pagalbos ypač sutuoktiniams, tėvams, vaikams.

Atnašų procesijoje šeimos nešė lelijos žiedą kaip nekaltumo ir skaistumo simbolį, kad Marijos pavyzdys padėtų siekti santuokinio skaistumo, o nešama žvakė išreiškė troškimą, kad Kristus savo šviesa dalyvautų Dievo Motinos komandų gyvenime, bendrystėje su kunigais, sutuoktinių pokalbiuose, kurie šiame judėjime yra neatskiriama sutuoktinių dvasingumo, tarpusavio ryšio puoselėjimo priemonė. Visų vardų sutuoktiniai nešė duoną ir vyną Aukos liturgijai.

Užbaigdamas šv. Mišias arkivysk. L. Virbalas padėkojo šeimoms, įsitraukiančioms į šeimų judėjimus, bendruomenes, taip pat joms pasitarnaujantiems dvasininkams, o palaiminimą suteikė su palinkėjimu tikėjimo kelyje palaikyti vieniems kitus.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune