Šeimų savanorių vakaras arkivyskupijos Šeimos centre (2011 12 16)
Paskelbta: 2011-12-21 12:34:38

Gruodžio 16 d. į adventinį vakarą arkivyskupijos Šeimos centre susirinko gausus būrys savanorių su šeimomis. Vakaras prasidėjo bendra malda ir giesmėmis. Šv. Mišios vyko Šeimos centro salėje, joms vadovavo kunigas Artūras Kazlauskas. Savo homilijoje jis pakvietė mokytis melstis drauge su kitais, nes malda yra džiaugsmo priežastis ne tik mums, bet ir visiems.

Po šv. Mišių vaikučiai turėjo galimybę dalyvauti jiems skirtoje programėlėje, o suaugusieji pasiliko klausytis konferencijos tema „Meilė sau ir nuolankumas“.

„Nuolankumas – tai savęs priėmimas visokio. XXI amžiuje nebegalime remtis savo sąžine. Turime remtis tiesa. O tiesa – tai ne idėja, tai Asmuo – Jėzus iš Nazareto“, - kalbėjo kun. Artūras Kazlauskas.

Kauno kunigų seminarijos klierikas Nerijus Pipiras sušildė susirinkusiųjų širdis savo kūrybos pamąstymu ir poezija, pasveikino su artėjančiomis Kalėdomis.

Vėliau dalyviai turėjo galimybę užduoti klausimus ir gauti išsamius kunigo atsakymus.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė padėkojo savanoriams už centrui skirtą laiką, darbus bei maldas ir pakvietė prie vaišių stalo. Agapės metu susirinkusieji bendravo tarpusavyje, diskutavo ir dar ilgai nesiskirstė namo.

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune