Pas Viešpatį iškeliavo t. Jonas ZUBRUS SJ (1924–1943-2020)
Paskelbta: 2020-08-04 10:47:38

Rugpjūčio 3 d. Kauno jėzuitų namuose ramiai užgeso 96-erių metų kunigas tėvas Jonas Zubrus SJ.

Pastaruoju metu jis talkino Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, pagrindiniu uždaviniu laikydamas misiją melsti už Bažnyčią ir Jėzaus Draugiją. Pareigas, kaip visada, atlikdamas uoliai, pas savo Viešpatį iškeliavo nusilpus jėgoms.

T. Jonas Zubrus SJ pašarvotas Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Laidotuvių Mišios trečiadienį, rugpjūčio 5 d., 10 val. 11 val. išlydimas į Petrašiūnų kapines, kur amžinojo poilsio atguls šalia kitų jėzuitų.

Parengta pagal jezuitai.lt , kur rasime ir išsamią tėvo Jono Zubraus SJ biografiją-nekrologą >> 

 

Ganytojo žodis

Mergelės Marijos kvietimas Šiluvoje garbinti Sūnų aktualiai skamba ir šiandien. Turime dovanoti laiką, pastangas, kitaip tariant, „arti“ dėl Jėzaus reikalų, kad pasaulis keistųsi į „geresnę savo versiją“, kad Dievas būtų mūsų pačių gyvenimo centras. Tik tuomet ateina Dievo dovanota tikroji ramybė.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune